Agentura Osmý den při Jurtě Děčín, která poskytuje program Podporované zaměstnávání, zabezpečuje první pracovní rehabilitaci pro děčínský Úřad práce. Rehabilitovaným je dlouhodobě nezaměstnaný Tomáš, který pobírá částečný invalidní důchod a neúspěšně hledá zaměstnání již 2. rokem.

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Vždy ji zabezpečuje Úřad práce a její realizací může pověřit jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Pracovní rehabilitace je určená osobám se zdravotním postižením.

Agentura pro podporované zaměstnávání poskytne každému účastníkovi pracovní rehabilitace poradenství pro volbu či změnu zaměstnání, vyhotoví pracovní diagnostiku, připraví účastníka na práci, zprostředkuje vhodné zaměstnání a pomůže při udržení si pracovního místa, vše dle konkrétních potřeb účastníka.

„Smysl rehabilitace spočívá zejména v poradenství, které je zaměřeno na získání a udržení vhodného zaměstnání a v podpoře člověka, aby mohl opět začít pracovat,“ řekla Dana Macková z oddělení poradenství a zprostředkování zaměstnání pro osoby se ZP Úřadu práce Děčín. Dodala, že pracovní rehabilitace není určena pro každého uchazeče se zdravotním postižením, každá žádost se posuzuje individuálně. Pracovní rehabilitace je velice individuální nástroj pomoci, který by se měl využívat především u vážnějších případů. Například osoba po těžkém zranění nebo nemoci se potřebuje naučit úplně novou práci a získat jinou kvalifikaci.

Jak probíhá pracovní rehabilitace v Agentuře Osmý den?

Prvním uživatelem této služby v Děčíně je Tomáš – mladý muž, který dlouhodobě neúspěšně hledá práci. Jeho handicapem jsou zdravotní omezení, nedostatečné pracovní návyky – výdrž u práce, dochvilnost, pracovní tempo - a například i fakt, že by rád dělal práci hlídače, pro kterou nemá potřebné dovednosti a zkušenosti.

„Jsme rádi, že si Tomáš zažádal o tuto službu. Je nutné zaměřit se především na jeho motivaci pracovat a samostatně se živit - byl dlouho bez práce. Budeme také rozšiřovat okruh možností Tomášova pracovního uplatnění.“ nastínila průběh služby Zuzana Thürlová, pracovní konzultantka Agentury Osmý den. Následovat bude intenzivní pracovní trénink v chráněných dílnách Ateliéru Nebočady, kde si Tomáš vyzkouší různé pracovní činnosti a poté nastoupí na pracovní praxi s podporou asistentky. V poslední části služby si Tomáš má najít samostatné zaměstnání.

„Zapojit lidi zvyklé žít bez svého zaměstnání do běžného nezávislého a finančně svobodného fungování není jednoduché. Jsme přesvědčeni o tom, že taková práce má pro Tomáše i pro ostatní velký, dlouhodobý význam“ dodal Jakub Formánek, jednatel Agentury.

Průběh pracovní rehabilitace se přizpůsobuje uživateli, zahrnuje hlavně aktivní poradenství při volbě povolání a trénink potřebných dovedností. Lidé se zdravotním postižením, kteří mají o tuto službu zájem, získají všechny podrobné informace pro zažádání, v Agentuře Osmý den i na Úřadu práce.

Agentura Osmý den, o.s. pomáhá najít a udržet si zaměstnání lidem, jejichž schopnosti nebo možnosti uspět na otevřeném trhu práce jsou sníženy do té míry, že potřebují individuální podporu před nástupem i po nástupu do zaměstnání. Cílem agentury je vyrovnání příležitostí pro plnohodnotný život lidí s postižením a jinak znevýhodněným ve společnosti. Poskytujeme konzultace, poradenství a osobní asistenci v takové míře, která odpovídá potřebám a požadavkům uživatele služby. Agenturu Osmý den založilo Občanské sdružení Jurta (www.jurta.cz), je členem České unie pro podporované zaměstnávání (www.unie-pz.cz).

Barbora Kamarýtová