Nová průmyslová škola se zaměří především na obrábění kovů. Firma TOS Varnsdorf totiž patří k největším výrobcům obráběcích strojů, ale stejně jako jiné firmy se potýká s nedostatkem absolventů technických oborů. Ať už učebních, nebo i maturitních.

„Založení vlastní školy je součástí naší dlouhodobé strategie, která počítá s tím, že absolventi školy budou v budoucnu tvořit převažující část zaměstnanců firmy. Prioritou je kvalita výuky, která je garantem budoucího úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Z tohoto důvodu TOS Varnsdorf poskytne specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí odbornou praxi a výcvik," vysvětluje předseda představenstva strojírenské firmy Jan Rýdl.

Původně se TOS snažila začlenit nové studijní i učební obory do stávající Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf. Její součástí totiž strojírenské učiliště v minulosti již bylo. Jenže k tomu nezískala firma potřebný souhlas politiků Ústeckého kraje, který je zřizovatelem této obří střední školy. Proto se TOS rozhodla nakonec založit vlastní, soukromou střední průmyslovou školu.

Ta přivítá první studenty již příští rok v září. Studovat zde bude možné v maturitních oborech strojírenství a mechanik seřizovač a v učebních oborech strojní zámečník a obráběč kovů.

Škole nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem je kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků. Varnsdorfská průmyslovka bude spolupracovat také se strojními fakultami vysokých škol v Liberci a Ústí nad Labem.

Nová škola si bude své budoucí studenty pečlivě vybírat. Na maturitní zkoušky se bude možné dostat pouze po úspěšně složených přijímacích zkouškách, přijetí na učební obor pak bude předcházet osobní pohovor.

„Kromě obecné podmínky úspěšného dokončení základní školy bude při přijímacím řízení ověřována úroveň znalostí a zejména zájem o studium a daný obor," říká Jan Rýdl.

Oproti jiným školám nebudou muset studenti a učňové na této soukromé škole platit školné. Naopak mohou peníze ještě dostat.
„Studentům nabízíme prospěchové studium až do výše tisíce korun měsíčně," říká František Hricz ze Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf.

Pro příští školní rok plánuje škola otevřít dvě třídy, jedna bude určena maturitním oborům, druhá pak tříletým učebním oborům.

„Bude zajištěna prostupnost mezi maturitními a učebními obory tak, aby žáci měli příležitost dokončit školu v úrovni, která odpovídá jejich individuálním schopnostem," dodává předseda představenstva TOS Varnsdorf Jan Rýdl.

SPŠ TOS VarnsdorfNová škola nabídne od příštího školního roku hned čtyři obory, 
z toho dva studijní a dva učební. Studenti se budou moci ve Varnsdorfu na nové škole vyučit v oborech strojní zámečník
a obráběč kovů. Čtyřleté maturitní obory jsou pak mechanik seřizovač a strojírenství. Strojírenské firmy se novou školou snaží vyřešit dlouhodobé problémy s nedostatkem absolventů technických oborů.