Ústecko zaostává v ekonomické produktivitě za ostatními regiony Česka. A to přitom tento strukturálně postižený region čeká ústup od uhlí, které bylo jeho dlouhodobou páteří. Odborníci ale vidí světlo na konci tunelu: potenciál je podle nich v budování vysokorychlostních sítí nové generace. Na místě se zakopáváním kabelů do země totiž přešlapují i ve vyspělejších českých regionech. I proto se hodí pokukovat po vzorech spíš v Sasku než v Praze. 

Vyšší průtok dat lepšími optickými kabely ocení koncoví uživatelé. Současná kapacita 4G sítí totiž brzy může narazit na své hranice. „Průměrná měsíční spotřeba mobilních dat vzrostla od roku 2016 jen do roku 2019 o 197 procent,“ upozorňuje Michal Fanta, výzkumný pracovník Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně (FSE UJEP). Do 10 let se přitom má podle některých předpovědí objem přenášených mobilních dat dokonce ztisícinásobit. 

Že se lidem desetkrát rychleji načte video v telefonu, to není na 5G to hlavní. Technologie je klíčová především pro průmyslové firmy, využívající automatizační a robotizační procesy. Podle údajů z roku 2020 už teď využívá stabilní internet jako pilíř výroby 44 procent firem nad 10 zaměstnanců především ve zpracovatelském průmyslu. A právě ten má podle statistik v Ústeckém kraji dominantní postavení: tvoří 38,5 procenta zdejšího průmyslu a zaměstnává 63 tisíc lidí. 

Z velkých regionálních firem jako Lovochemie nebo AGC Processing Teplice se podle šetření FSE UJEP skutečně ozývají hlasy, že brzy budou potřebovat lepší připojení. V 5G tedy v podnicích vidí podnikatelskou šanci. „Je to příležitost vymanit se z trvalého zaostávání za vnitrozemím, k tomu, aby se příhraniční regiony přestaly vylidňovat a byly atraktivní i pro profese s vysokou kvalifikací,“ potvrzuje Jan Rýdl z TOS Varnsdorf. 

Zaostávající regiony by neměly dlouho přešlapovat na místě. „Potřebujeme nějaký výtah, který jede hodně rychle,“ poukazuje Tomáš Siviček z Inovačního centra Ústeckého kraje. Vlaštovkou může být třeba současné testování potenciálu 5G krajskou metropolí v projektu podpořeném ministerstvy pro místní rozvoj i průmyslu a obchodu. „Zaměřili jsme se hlavně na bezpečnost lidí,“ shrnuje Stanislav Cingroš, 5G koordinátor pro Ústí nad Labem. 

Odborníci testují speciální kamerový systém využívající radar a laser. S 5G sítí by díky tomu mohl v Ústí už za rok vyrůst „virtuální chodník“ tam, kde kvůli hustotě silničního provozu není možné vybudovat skutečný. Ultrarychlé kabely by podle vizionářů výhledově mohly přivést i chybějící lékařskou péči na Šluknovsko. „Existují 24 hodin denně fungující systémy, které můžou dopředu dávat signály o tom, že váš aktuální zdravotní stav není dobrý,“ upozorňuje Radek Soběhart z FSE UJEP. 

Za zkušenostmi do Saska

Podle Soběharta se 5G nyní intenzivně řeší i v sousedním Sasku a datová a digitální revoluce je jedním z hlavních témat nastupující spolkové vlády Olafa Scholze. Pro vlajkonoše 5G sítí z Ústeckého kraje by tak mohlo být užitečnější jezdit na zkušenou spíš do Drážďan než do Prahy. Pomoct tomu finančně by mohly dotace z titulu podporujícího česko-saskou spolupráci, ale i Fondu obnovy nebo Fondu spravedlivé transformace. 

V současnosti se lobby za růst rychlé 5G infrastruktury potýká s několika překážkami: s náročnou byrokracií včetně zdlouhavých stavebních řízení, s požadavky na vysoké náhrady za věcná břemena od obcí a soukromých vlastníků a s dezinformacemi, šířícími se na sociálních sítích o 5G vysílačích. „Přitom existuje řada studií dokazujících, že větší škodlivost má mikrovlnka než to, že vedle sebe budete mít transformátor na optické sítě,“ poukazuje Soběhart.