Jedním z takových pomyslných dárků je znovuotevření přístupu na skalní hrádek Šaunštejn u Vysoké Lípy. „Ten bude čerstvě po rekonstrukci vrcholových lávek, které předcházela sanace nestabilních částí skály. Do zabezpečení a rekonstrukce správa parku investovala zhruba 10 milionů korun,“ popsal jednu z největších investic v posledních letech mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Po sanaci bylo potřeba umístit na vrchol skály pochozí lávky, vyměnit přístupové žebříky nebo zábradlí. 

Oproti přístupovým lávkám na Falkenštejn, které jsou vyvedené v kovu, tentokrát správa parku zvolila jako materiál pro lávky dubové fošny. Ty i s ostatním materiálem musel na vrchol těžko přístupné dominanty dopravit vrtulník. Právě letecký transport tvořil velkou část nákladů na celou rekonstrukci. Odnos vysloužilého materiálu bude teprve nutné vyřešit. 

Dalším milionovým dárkem k padesátinám CHKO budou nové prvky na Rysí stezce na Mezní Louce za 1,5 milionu korun. Nejviditelnější novinkou bude přibližně 25 metrů dlouhá visutá lávka. „Ta umožní návštěvníkům vystoupat nad vývratovou plochu po vichřici, odkud bude možné mimo jiné pozorovat samovolnou obnovu lesa,“ přiblížil další novinku Salov. 

Přibližně polovina řidičů parkuje v Českém Švýcarsku mimo vyhrazená parkoviště.
Polovina řidičů v Českém Švýcarsku stojí mimo parkoviště, ta kapacitou nestačí

Kromě toho chystá správa parku letos také úpravu několika turistických cest. Obnovy se dočká například dolní partie stezky na Mariinu vyhlídku nebo část přístupu na Vilemíninu stěnu. Dojde i na opravu cesty od Třech pramenů k Pravčické bráně. Součástí oslav bude rovněž vysázení nové aleje s přibližně stovkou stromů. „Opravy stojanů a aktualizace obsahů na informačních tabulích se letos dočká naučná stezka Okolím Pravčické brány. Stojany budou vytvořeny z trvanlivějšího dřeva, obsahy informačních tabulí budou více odrážet proměnu krajiny a její příčiny,“ doplnil mluvčí správy národního parku. 

Kulaté výročí připomenou dvě tematické výstavy. Ta první bude v červnu a v červenci na zámku v Děčíně. Druhou akcí bude exteriérová putovní výstava velkoformátových fotografií Václava Sojky, která bude postupně umísťována na veřejná prostranství měst v regionu. „Pro turisty již byly vydány turistická známka a turistická vizitka, které budou k dostání v regionálních informačních střediscích,“ řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. 

Tradičně výročí doprovodí i ekovýchovné soutěže a další akce, do nichž se bude moci zapojit veřejnost. Informace o aktuálním dění návštěvníci najdou na internetové stránce www.npcs.cz/50