V současné době dosahuje objem hypoték v České republice 11,6 mld. korun a průměrná úroková sazba klesla koncem roku 2011 na 3,65 procenta. Posledního půl roku se hovoří o velmi nízkých úrokových sazbách. Tento fakt nutí nás – zadlužené české domácnosti – k myšlence refinancování hypotéky. Pozor – k tomuto kroku je nutné přistupovat s velkou opatrností a poradit se s odborníkem.

Refinancování

Refinancování hypotéky je uhrazení stávající hypotéky hypotékou novou – od jiné banky. Toto tzv. refinancování má své výhody, proto k němu často přistupujeme.

Tímto krokem můžeme dosáhnout například i snížení měsíční splátky. Dochází však k prodloužení splatnosti hypotéky. Lze také získat zajímavější produkt s různými výhodami (např. možnost kdykoliv závazek doplatit). Dalším důvodem, proč refinancovat hypotéku, je často změna banky, se kterou nejste spokojeni.

Opatrně, uvážlivě

K refinancování hypotéky je nutné však přistoupit uvážlivě. Objevují se určitá rizika, která mohou vést k chybným krokům a k nevýhodnosti refinancování.

Musíte počítat nejen s velmi zajímavou novou a nižší úrokovou sazbou, ale je nutností započítat i další výdaje, které s refinancováním souvisí.

Je tedy na místě kalkulovat s veškerými výdaji, které souvisí se zřízením nové hypotéky. Mezi tyto výdaje patří poplatky bance, znalecký posudek, potřebná pojištění atd.

Znovu platíme úroky

S největší prozřetelností přistupujte k refinancování na začátku hypotéky (první fixační období). Uvědomte si, že jste dosud bance platili jen úroky a když si zřídíte nový hypoteční úvěr u jiné banky, budete znovu začínat a platit úroky. Zde je nutné vše propočítat a střízlivě promyslet.

Jednejte včas

Pokud se pro refinancování hypotéky rozhodnete, je nutné kontaktovat finančního poradce 8-6 týdnů před koncem hypotéky. Finanční poradce s vámi vše promyslí, propočítá a učiní s vámi všechny kroky, které povedou k rychlému a bezproblémovému refinancování.

Obraťte se na mě:
Kateřina Vendolská, telefon: 602 449 392. E-mail: kvendolska@centrum.cz. Najdete mě také na Facebooku pod názvem Finanční poradna s Kateřinou Vendolskou.