Co o půlnoční víme? Proč ji kněží celebrují?

Pokud jste se třeba právě vy rozhodli vůbec poprvé pro půlnoční či jinou sváteční mši ve vašem městě nebo obci navštívit, jistě se vám budou hodit vysvětlení a rady generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla CSsR. Jak říká, sloužit o Vánocích půlnoční mši svatou je historický zvyk. „Z evangelií víme, že se Ježíš Kristus narodil v noci, proto se slavnost narození Páně slaví nikoliv 24., ale 25. prosince. V katolické liturgii se začínají velké svátky slavit v předvečer - jsou to tzv. vigilie. Slavnost narození Páně je tedy možné slavit od pozdního odpoledne, tedy na Štědrý den, který běžný občan chápe jako nejdůležitější den Vánoc, pro nás je ale nejdůležitějším dnem 25. prosinec. Kompromisem je právě půlnoc z 24. na 25. prosince, kdy se den láme a kdy si během půlnočních bohoslužeb připomínáme narození Ježíše Krista,” vysvětluje generální vikář.

Jak se při mši v kostele chovat

Možná vás znejisťuje fakt, že vůbec nevíte, jak taková mše vlastně probíhá a jak byste se během ní měli chovat.

„Každý kněz je rád, když mu do kostela přijdou lidi, kteří sem běžně nechodí. Je to příležitost přivítat je, přijmout a dát jejich Vánocům impuls. Důležité ovšem je, aby člověk přišel správně disponován. Mluvit k lidem, kteří přijdou do kostela v podroušeném stavu, nemá význam. Od kněží ale slýchávám, že se situace postupně zlepšuje. Lidé si zřejmě uvědomují, proč na bohoslužbu o Štědrém dnu přicházejí.

Je pochopitelné, že tito lidé neznají průběh bohoslužby - neumějí správně odpovídat, neumějí se standardním způsobem v kostele chovat, protože nemají tu praxi. Co je ale potřeba, aby byli schopni se ztišit, aby byli schopni respektovat pokyny pořadatelů a aby ty druhé kolem sebe neobtěžovali svým způsobem zábavy, který v tu chvíli do kostela nepatří.

Vždycky je to riziko, ale my je rádi podstupujeme, protože věříme, že se v kostele na půlnoční mši svaté vždy objeví větší počet těch, kteří přišli rádi, aby si poslechli radostnou vánoční zvěst o narození Páně,” uvedl exkluzivně pro Deník P. Stanislav Přibyl.

Mše 24. prosince

Litoměřice: kostel Všech svatých,16.00 (mše svatá pro rodiny s dětmi, celebruje Mons. Jan Baxant), katedrála sv. Štěpána, 24.00 (celebruje generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR)
Lovosice: kostel sv. Václava, 24.00 (s provedením České mše vánoční J. J. Ryby)
Most: kostel Nanebevzetí Panny Marie, 22.00 (Ekumenická bohoslužba)
Litvínov: kostel sv. Michaela archanděla, 21.00
Chomutov: kostel Nanebevzetí Panny Marie , 7.00, 16.00 (mše svatá pro rodiny s dětmi a mládež), 22.30, kostel sv. Barbory, 16.00
Kadaň: kostel Povýšení sv. Kříže, 8.00, 22.00, kostel sv. Rodiny, 16.OO (mše svatá pro rodiny s dětmi)
Louny: kostel sv. Mikuláše, 8.00 (adventní bohoslužba), 20.30
Žatec: kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16.00 (s lidovým zpěvem)
Teplice: kostel sv. Jana Křtitele, 16.30, 24.00 (bohoslužba slova), kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Trnovanech 16.00 (mše svatá pro rodiny s dětmi), 21.30, kostel sv. Alžběty Uherské v Šanově, 24.00
Ústí nad Labem: kostel sv. Floriána v Krásném Březně, 14.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16.00 (mše svatá pro rodiny s dětmi), 23.00, kostel Nejsvětější Trojice na Střekově, 16.00
Česká Kamenice: kostel sv. Jakuba Většího, 24.00
Varnsdorf: kostel sv. Petra a Pavla, 22.00
Benešov nad Ploučnicí: kostel Narození Panny Marie, 22.00

Přehled vánočních bohoslužeb v Litoměřické diecézi naleznete na www.dltm.cz