Vodohospodáři z povodí Ohře zpřístupnili Jirkovskou přehradu cyklistům i pěším zhruba po deseti letech, kdy toto vodní dílo bylo dříve uzavřené.

Vodní dílo zásobuje pitnou vodou obyvatele Jirkova, a tak pokud má být zachována bezpečnost a kvalita vody, musí turisté dodržovat veškeré pokyny Povodí Ohře.

To znamená především využívat jen vyznačenou trasu, nesmí se vstupovat k vodní hladině, k objektům vodního díla a za zábradlí, rybolov i vodní sporty jsou též zakázané, je nutné zde udržovat pořádek a hlavně - je tu zákaz koupání.

Údolíčko s kolonií

Stavba probíhala v letech 1960 - 1965 a v tomto roce byla zároveň i uvedena do provozu. Hráz je sypaná, kamenitá s návodním jílovým těsněním.

Koruna hráze se nachází 454,8 m nad mořem. Její délka je 190 m a šířka 5,5 m. Maximální výška hráze nad terénem je 50,8 m a celková zatopená plocha představuje 16 ha a obsahuje dva a půl milionu kubíků vody.

Pod hrází po proudu Bíliny se táhne krásné údolíčko, v němž je chatařská kolonie.

Zpracoval Emil Meinl