Voda znamená život. To ví přece každý. Našinec se proto nijak nad touto známou pravdou nepozastavuje, ale nejchudší lidé ze zemí takzvaného „třetího světa“ denně její nedostatek pociťují mnohem intenzivněji, než si my dokážeme představit…

Velká radost

Děti, učitelé i rodiče ze školy Kawili v západní Keni se velmi radují z velké nádrže na dešťovou vodu, kterou dostali v polovině června od litoměřického občanského sdružení ShineBean.

Paní Christine Achieng Ommando, ředitelka školy Kawili, ve svém děkovném dopise napsala: „Naše škola vždy strádala z důvodu nedostatku vody.

Mimořádnou nouzi o vodu jsme zažívali v období 2010 a 2011, kdy jsme procházeli hrozným obdobím sucha. Váš nádherný dar vyřešil tento problém a přispěl výrazně nejen ke zlepšení zásobování školy vodou, ale také ke zlepšení zdraví dětí. Chci Vás ujistit, že všichni – děti, učitelé, rodiče i naši sousedé – mají velikou radost…“

Jak Deníku řekla předsedkyně o. s. ShineBean Renata Rokůsková, dar, který může v některých případech zachránit život a zabránit řadě nemocí z pití závadné vody, byl lidem z Kawili předán díky solidaritě dětí, pedagogů a rodičů z gymnázia v Lovosicích a Masarykovy základní školy v Litoměřicích a individuálních českých dárců.

Osobně se zapojit

„Občanské sdružení ShineBean spolupracuje s řadou škol na Litoměřicku, pro které připravuje programy globálního rozvojového vzdělávání. Přibližuje v nich dětem a studentům život jejich vrstevníků v Keni. V rámci těchto prezentací mají školy a jejich žáci příležitost se osobně zapojit do podpory dětí nebo škol v odlehlé vesnické oblasti západní Keni, kde sdružení ShineBean usiluje o zlepšení podmínek pro vzdělání. České školy mohou uspořádat sbírku, bazar či prodej výrobků,“ vysvětluje Renata Rokůsková.

Přidali se studenti i další dárci

Obdobné sbírky proběhly v průběhu dubna a května na gymnáziu v Lovosicích a na Masarykově základní škole v Litoměřicích. Žáci 6. ročníku Masarykovy základní školy dostali příležitost rozhodnout, jak bude výtěžek jejich sbírky použit. Celkem jednoznačně odhlasovali, že chtějí, aby keňská škola obdržela nádrž na vodu namísto učebnic.

Protože jde o náročnější investici, sdružení ShineBean přidalo k jejich sbírce i výtěžek sbírky z lovosického gymnázia a dary individuálních dárců.

Během několika týdnů tak mohla být podpora předána na místě ve formě plastové nádrže na dešťovou vodu, okapů a dalších stavebních prvků.

„Nákup a dopravu zajistil keňský spolupracovník sdružení ShineBean Daniel Gowi, rodiče školy Kawili pak zdarma vykonali potřebnou práci. Dopravit objemnou nádrž do odlehlé školy, kam nevede žádná cesta, bylo jistě velmi obtížné. Škola využívá přístupovou stezku, kterou vyšlapal dobytek. Ta však není sjízdná ani terénním autem. Nádrž na vodu byla dopravována malým pick-–upem za velmi deštivého počasí. Ale nakonec se podařilo a nádrž byla zdárně dopravena na školní dvůr a usazena pod největší střechu,“ líčí nelehkou cestu daru k jeho adresátům předsedkyně sdružení.

Co je ShineBean?

Občanské sdružení ShineBean působí v oblasti mezinárodní humanitární a rozvojové spolupráce. Bylo založeno 18. prosince 2007. Podporuje vzdělávání a sociální a ekonomický rozvoj v chudých komunitách v Keni; podporuje lidi, kteří nečekají pasivně na pomoc zvenčí, ale rozhodli se sami aktivně přispívat ke zlepšení svých životních podmínek, svých rodin a dalších členů své komunity. V České republice se věnuje osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky základních a středních škol. ShineBean tvoří otevřená skupina lidí; kdokoliv se cítí osloven tím, co a jak ShineBean dělá, se může přidat a podílet se na spolupráci. Spolupracuje s řadou komerčních i nekomerčních subjektů, které sdílejí stejné hodnoty.

www.shinebean.cz

Škola Kawili se nachází na místě, kde není žádný zdroj vody. Vůbec nemluvíme o vodě pitné. Dešťová voda, kterou bude škola zachytávat během období dešťů, je tak nejkvalitnější vodou, jaká se v oblasti vyskytuje. „Daniel Gowi se ujistil, že škola Kawili má vypracovaný systém dezinfekce vody.

Pedagogové školy již byli proškoleni v péči o vodní zdroje a na dezinfekci vody jsou připraveni. Ve škole se tak již děti nebudou muset obávat průjmových onemocnění, tyfu či cholery,“ přesvědčuje, že se skutečně na nic důležitého nezapomnělo, Renata Rokůsková.

Spojení lidí, kteří jsou ochotni dělit se s vrstevníky, kteří žijí v méně příznivých podmínkách, tak přineslo pro děti ve škole Kawili dar, který je velký nejen objemem, ale může zcela zásadně zlepšit jejich život.

„Sdružení ShineBean děkuje všem, díky kterým může 150 dětí ve škole Kawili pít vodu a dokonce čistou.“