Obnovení klubu pro seniory je jeden z úkolů, které si stanovila pracovní skupina Senioři v rámci II. komunitního plánu města Děčína.

„V Podmoklech funguje klub důchodců, jehož prostory v Bezručově ulici jsou velmi vytížené. Obnovení klubu na Litoměřické ulici uvítají především občané bydlící na pravém břehu Labe,“ řekl Petr Novotný z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Prostory klubovny v Litoměřické ulici nefungují pro účely klubu již asi dva roky.

Prostor měl v pronájmu Svaz tělesně postižených, který zde zřídil kontaktní místo pro půjčovnu kompenzačních pomůcek. Místo je však již nevyhovující, proto se půjčovna přestěhovala.

Svaz tělesně postižených společně se Svazem nedoslýchavých a neslyšících otevře v objektu na Litoměřické klubovnu určenou pro různé organizace a také pro seniory. „Ke klubovně patří i venkovní prostor, kde je v plánu oživení zeleně a instalace relaxačních cvičebních prvků, které budou využívat jak senioři, tak i tělesně postižení,“ doplnil Petr Novotný.