Jak se k jezu staví Němci?
Vyřízením připomínek k projektu jezu Děčín v Německu je pověřeno Ředitelství vodních cest Východ v Magdeburgu ve Spolkové zemi Sasko – Anhaltsko. To pověřilo renomované státní instituce Výzkumný pro hydrologii v Koblenzi a Výzkumný ústav pro plavbu a vodní cesty v Karlsruhe k vypracování stanoviska. Závěr? Nelze předpokládat vliv jezu na německém území.

Takže, jaké zaznívají hlasy proti jezu z Německa?
Kampaň proti jezu spustila především organizace BUND dotovaná německou drahou DB. Sesterskou organizací v ČR je Arnika. K ní se přidali i někteří politici ze Saska s xenofobní rétorikou. To ale iniciovalo řadu poslanců saského Zemského sněmu k prohlášením, které tyto postoje kritizují. Např. poslanec za Saské Švýcarsko Jens Michel z CDU uvedl: “ Česká republika má právo nastolit úvahy na zlepšení splavnosti. Z toho bude profitovat Sasko i Saské Švýcarsko“.

Proč se do kampaně prostřednictvím BUND angažuje německá železnice DB?
Pokud by nákladní lodi pluly po Labi, znamenalo by to tlak na ceny dopravy směrem dolů, a tudíž i menší zisk pro DB. Železniční doprava je sice daleko ekologičtější než kamionová, ale lodní doprava je ještě šetrnější k životnímu prostředí. Jedna loď znamená nejméně o jeden nákladní vlak na trati méně, čili jde o peníze za dopravu.

Prý se Němci nemohou včas dozvědět o studii EIA o vlivu jezu na životní prostředí. Co je na tom pravdy?

Nesmysl. ČR byla koncem roku obviňována z podrazu. Prý je nedostatkem času na překlad studie EIA jezu Děčín v rámci požadované třicetidenní lhůty k vyjádření. Jenže je to jinak. Po konzultaci s prezidentem WSD OST a pracovníky Spolkového ministerstva dopravy v Berlíně jsem se také u Ředitelství vodních cest v Praze přimlouval, aby se podpořila žádost Německa na prodloužení lhůty pro připomínkování projektu. Ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí velkoryse prodloužily lhůtu k vyjádření Spolkové republice do konce února, aby vzaly vítr z plachet agresivním postojům za českou hranicí. Po zveřejnění překladu studie začátkem ledna 2011 bude v Německu tamní veřejnosti poskytnuta stejná měsíční lhůta k vyjádření..

Takže žádný problém nehrozí?
Z hlediska životního prostředí je kompetentní pro připomínkování projektu spolková země Sasko. Uvidíme zda nedojde ke zdržení v rámci vysvětlování připomínek Saského ministerstva životního prostředí v rámci tzv. slyšení, na které má saská strana nárok.
Opět ještě jednou stejná otázka: Německý BUND i české organizace, které jsou proti jezu, tvrdí, že Němci prý se stavbou jezu na Děčínsku nesouhlasí.

Jaký je německý a evropský pohled na problém?
Řada evropských a zejména německých organizací zaslala podpůrné stanovisko české ministerstvo životního prostředí. I v Německu publikoval profesor Heinrich, jednatel Saského přístavního a dopravního spolku z Drážďan, názor, že by se mělo uvažovat se stavbou jezů na německém území, aby se zabránilo erozi dna a odumírání labských niv místo sypání statisíců tun kamene do řeky jako náhrady proudem vyplaveného materiálu. Tento spolek sdružuje více než 200 saských firem. To nejsou zanedbatelné hlasy. Kromě toho ve společném memorandu ministerstva dopravy SRN a ČR již v roce 2006 se počítá s vybagrováním dna Labe v některých německých úsecích Labe a se stavbou jezu u Děčína.