Na včerejším odpoledním zasedání měli varnsdorfští zastupitelé mimo jiné na programu také uznání vlastnictví nemovitosti - Červeného kostela - v rámci soudního řízení o určení vlastnictví. Bohužel, do naší uzávěrky ještě nebylo rozhodnuto, a tak se k této kauze ještě vrátíme.

O kostel však město má zájem, neboť se jedná o unikátní sakrální stavbu z glazurovaných cihel. Problémem však je, že stát nechal stavbu mnoho let chátrat a v současné době si opravy vyžádají značné finance.

„Všichni chceme, aby se kostel zachránil, ale je nám jasné, že město nemá potřebné peníze. Tahanice o vlastnictví totiž trvají už dlouho a kostel je značně zdevastován,“ sdělila Deníku Romana Macová z Hlasu severu.

Peripetie okolo vlastnictví nebraly konce už v minulosti. V květnu roku 2004 město Varnsdorf zjišťovalo vlastníka kostela ve snaze tuto chátrající památku zachránit.

O rok později označilo ministerstvo kultury za správce majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který však vlastnictví zpochybnil. V roce 2006 statici prohlédli věž kostela a proběhly nejnutnější zabezpečovací práce.

Vzhledem k marnosti všech jednání v květnu téhož roku Město Varnsdorf podalo k okresnímu soudu v Děčíně žalobu na určení vlastnictví. Nakonec roku 2009 nabídl soud kostel městu dobrovolně do vlastnictví. To jej však rozhodnutím zastupitelstva nepřijalo.

Počátkem loňského roku statický posudek ukázal, že stav kostela je vážný a téměř celý objekt je v havarijním stavu.

Na záchranu kostela vzniklo i Občanské sdružení Červený kostel Varnsdorf, které spolu s dalšími skupinami, například ze Šluknovska, pořádá benefiční koncerty na pomoc této chátrající historické památce.