Uprostřed této zajímavé pahorkatiny se nalézá obec Jößnitz, vzdálená jen pět kilometrů od Plavna, hlavního města Vogtlandu, obklopená rozlehlými smíšenými lesy.

Nachází se v nadmořské výšce kolem 400 metrů a má výhodné dopravní spojení. V Jössnitzu dnes žije 2402 obyvatel.

Ze severní strany obce dodávají četné vrcholky hor z diabasu krajině charakteristický ráz Střední Vogtlandské pahorkatiny.

K významným návrším patří Warthübel (454 m n. m.), Plossenhübel (433 m), Hornhübel, jakož i Totenhübel a Poppenpohl.

Mezi dvěma posledně jmenovanými a někdejším zámkem, symbolem obce, se rozkládá tzv. Stará ves.

Nad ní, na světlém návrší, stojí kostel s věží přistavěnou k východnímu průčelí. Z kopce Warthübel může návštěvník spatřit severozápadním směrem zvlněnou náhorní plošinu Durynska, ze které se vyjímá hora Syrauer Windmühlenberg, a vzadu velký les Mehlteuer.

Obcí Jössnitz protéká potok Kaltenbach, jenž pramení východně od obce Syrau, poblíž Siebenlind.

Na okraji staré vesnice se spojuje pod zámeckým kopcem s potokem Sattelbach, jenž přitéká z Oberjössnitz, a společně pokračují k železničnímu náspu, dále přes mlýn Pfaffenmühle, nádherným údolím Nymphental do řeky Weisse Elster.

V říjnu 1902 byla v Jössnitzu, jako opěrném bodě na železniční trati, zřízena zastávka z Plavna do Reichenbachu. Tím se změnil vzhled až do té doby zemědělské obce. Byly založeny nové ulice a zahrady a vznikla „Nádražní čtvrť“ po obou stranách dráhy s jednogeneračními vilami a bytovými domy. Ty tvoří centrum dnešní obce.

Po rozdělení rytířských držav roku 1929 se vyvinulo „Horní a dolní osídlení“. Ještě dnes propůjčují panské domy a vily z první poloviny minulého století rekreačnímu místu jeho mondénní charakter.

Plavno - město proslavené krajky

Věděli jste, že v Sasku existuje město, které své návštěvníky doslova zaplétá? Pokud ne, pak už jste zajisté pochopili, že jde o Plavno.

Zdejší krajkářské umění proslavilo město, ležící na jihozápadě Saska, po celém světě. Jako červená niť se krajkářství vine celou historií města a pokud navštívíte jedinečné Muzeum krajky, umístěné v budově staré radnice, poznáte, že Plavenští již od pradávna rozuměli jemné ruční práci.

Zatímco kdysi si dámy spíše cenily krajkových ubrusů, ty dnešní přitahuje jemné spodní prádlo. Výroba výšivek v plavenských předváděcích dílnách je exkluzivní podívanou, kdy na tradičních strojích z jemných vláken milimetr po milimetru vznikají před návštěvníky umělecká díla z tylu a krajky.

Nevěsty se jimi rády zdobí a v nejkrásnější den svého života si neumějí představit, že by si měly obléct něco jiného, než romantické šaty z Plavna.


ZPRACOVALI Petr Šafránek a Ludmila Veselá