Co vás vedlo k rezignaci na funkci místopředsedy krajského výkonného výboru ČSSD?
Ústecká ČSSD pod vedením svého předsedy dělá dlouhodobě ostudu celé ČSSD i v rámci republiky a jednoznačnou vinu nese její předseda Petr Benda, který rozděluje kraj na dvě poloviny už od roku 2007. Praktiky a lidé, kterými se obklopil, jsou zhoubnou chorobou strany a jediným řešením je, aby si členská základna vybrala zástupce s morálním kreditem. Já s Bendou v předsednictvu být nechci.

Co způsobilo napojení Petra Bendy na Tomáše Horáčka a jak to podle vás ovlivnilo postoj voličů k ČSSD?
Tomáš Horáček se napojí na kohokoli, když je mu něco slíbeno. Je to zlatá mládež bez hranic. Petr Benda ví, že bez pomoci a převahy delegátů nahnaných do strany jeho příznivci by nebyl zvolen do žádných pozic. Tak mu nic jiného nezbývá, spojí se i s čertem, a to v pohádkách nikdy nedopadne dobře. Mělo by to platit i v životě.

Jaké jsou ekonomicko–politické vazby v kraji a jak ovlivňují zásadní rozhodnutí krajské rady a krajského zastupitelstva?

Ekonomicko – politické vazby nelze rozlišovat, jestli jsou na městě nebo ve státních firmách. Určitě jsou všude, stačí si sečíst náklady stran na chod kampaně, vybrané příspěvky od státu a členů, tady je obrovský rozdíl zalepovaný všelijak. Pokud do politiky vstupují vlastníci firem různého zaměření, urči-tě to dělají pro parciální výhody, zvláště v kraji energetiky a uhlí je situace o to složitější. Věřím, že v ČSSD je největší procento lidí, které opravdu zajímá politika a ne obchody.

Jak můžete okomentovat „nábor černých duší pro ČSSD“?

Nábor černých duší nezačal Tomáš Horáček, ale právě v teplických novinách bylo několik článků, pak se přidali ostatní a i pan Jaroslav Foldyna to komentoval, že silnější vyhrává a pochvaloval si, jak mladí lidé přicházejí podpořit jeho v Děčíně a pak ti samí dělali ostudu v kampani a na různých akcích. Tyto praktiky se rozbujely do čtyř okresů, které otevřeně deklarovaly podporu předsedovi kraje. Úroveň a ostuda v Litoměřicích vyburcovala spící funkcionáře k činnosti a je dobře, že se toto zhoubné konání zastavilo.

ZPRACOVALA Jana Urbanová