Byla jste navržena na šéfku statistického úřadu. Přijmete tento post?
Mohu potvrdit, že jsem byla navržena Vládou ČR na post předsedkyně Českého statistického úřadu. O tom, zda budu jmenována, rozhoduje prezident ČR. Jednomyslným návrhem členů vlády jsem potěšena a jmenování pana prezidenta přijmu.

Kdo vás bude na pozici rektorky zastupovat? Vaše funkční období končí v únoru příštího roku.

S odpovědí na vaši otázku bych předbíhala událostem již zmíněného jmenování. Vše má svůj čas. Otázka zajištění dalšího bezproblémového chodu univerzity by s ohledem na úsilí, které jsem za deset let svého působení na UJEP pro ústeckou alma mater vynaložila, byla samozřejmě jednou z nejdůležitějších, které bych řešila.

Není pro tak agilní ženu jako vy vedení statistického úřadu trochu nuda?
Statistika rozhodně není nudná disciplína, právě naopak. Na příkladu Řecka je zároveň zřejmé, jak důležitou a zodpovědnou úlohu pro společnost plní.

Není škoda odcházet v polovině rozdělaného areálu univerzitního kampusu? Máte za sebou viditelné výsledky.

Na vaši otázku odpovím z druhé strany. Jsem naopak moc ráda, že jsem za necelé 4 roky dosáhla významných výsledků. 1,2 miliardy korun, které se mi podařilo na pozici rektorky pro náš kampus získat, je pro mě skutečným úspěchem. Kampus byl, je a bude ještě dlouho velkým tématem. Předala bych však svému nástupci „štafetu s výborným mezičasem“ a to je pro mě důležité. Pevně věřím, že tým doběhne do vítězného konce. Od ústeckého kampusu každopádně neodejdu, protože o zvyšování nízké úrovně vzdělávání v Ústeckém kraji budu usilovat z různých míst a postů stále.