První z akcí, které pro vás na hradě Grabštejn nedaleko Hrádku nad Nisou připravili, je komentovaná prohlídka s názvem Oživlé památky na téma zámecké a palácové zahrady. Ta se uskuteční už v sobotu 26. června.

„Tato akce má zájemcům přiblížit, jak asi zhruba mohla zdejší zahrada vypadat před sto padesáti lety, kdy byla součástí okolní krajiny, udržované jedním správcem,“ přibližuje kastelán hradu Jan Sedlák. Cesta povede od obranných valů, ukáže zajímavé průhledy a skončí ve zdejší bylinkové zahradě. Připraven je i malý kvíz o některou z bylinek,“ láká kastelán.

Šípková Růženka i Spirituál kvintet

Procházka zahradou, která mnoho let spala, není však jen jedinou letní atrakcí, na níž správa Grabštejna před blížící se sezonou láká.
Hned první prázdninové dny se můžete vypravit do zahrady znovu za Šípkovou Růženkou divadelním představením, které má přiblížit atmosféru zámecké zahrady. „Ještě před takovými patnácti lety vypadala zdejší zahrada opravdu jako v pověstné pohádce. Byla úplně nepropustná. To se však díky práci mnoha dobrovolníků už zlepšilo,“ vysvětlil kastelán.

Návštěvu Grabštejna si nenechte ujít ani první prázdninovou neděli, kdy tu zazní gospely, spirituály a další písně z repertoáru legendární skupiny Spirituál kvintet. Následovat budou další známá jména, třeba písničkáře Jaroslava Hutky. Grabštejn zkrátka sází na kulturu, a tak tu potkáte nejen známé hudebníky, ale také nejrůznější dobové atrakce, které oživují dávnou historii.

Původně gotický hrad, stojící na strmém ostrohu Václavického potoka, zažívá v posledních letech nebývalou renesanci. Ty tam jsou doby, kdy jste při cestě z Liberce do Hrádku míjeli omšelou památku a tušili, že patří armádě. Dodnes je takzvaný Nový zámek využíván Armádou České republiky jako prostor pro výcvik psů. O práci zdejších psovodů je obrovský zájem nejen v rámci naší armády, ale také v době živelných pohrom, kdy speciálně vycvičená zvířata pomáhají vyhledávat a zachraňovat lidi například ze sutin domů .

Tipy na léto

3. – 6. 7. 2010
Výlety do historie
divadlení představení s pohádkou o Šípkové Růžence, vystoupení kejklířů a šermířů

4. 7. 2010
Spirituál kvintet
koncert legendární slupiny
18:00

9. 7. 2010
Jaroslav Hutka
koncert písničkáře
18:00

31. 7. 2010
Varhanní koncert: Miroslav Pšenička – varhany, Richard Šeda – cink
18:00

Od Přemysla k Valdštejnovi

Od roku 1992 je zámek Grabštejn opět zpřístupněn veřejnosti. Mezi zdejší unikáty patří například loni zrekonstruovaná kaple svaté Barbory.

„Díky rekonstrukci se ale podařilo odhalit i další skvosty, především nástěnné malby z období renesance i rokoka, ale i vzácná výzdoba z období art deco,“ popsal při loňském zápisu Grabštejna do seznamu národních památek ředitel Národního památkového ústavu Miloš Kadlec.
První zmínky o Grabštejně pocházejí z 2. poloviny 13. století, období vlády Přemysla Otakara II. Tehdy se poprvé objevuje jméno majitelů zdejšího panství, Donínů. „Souvisí to s kolonizací této části Českého království,“ připomněl kapitolu z naší historie kastelán hradu.

„Oblast hvozdů byla málo osídlená a další příliv obyvatel souvisel i s klimatickými podmínkami té doby, kdy se tu výrazně oteplilo,“ připomněl některé souvislosti kastelán.

Nenechte si ujít kapli sv. Barbory

Dominantou nově vystavěného hradu i širokého okolí se stala vysoká a mohutná okrouhlá útočištná věž, která se v průběhu věků dočkala celé řady přestaveb. Dnes je snížena a opatřena historizující helmicí. Věž je nejvýznamnější památkou na nejstarší fázi stavebních dějin Grabštejna.

Panství a hrad na strategickém místě v pomezí Čech a Lužice na důležité obchodní stezce pak byly zejména v 15. století dějištěm řady válečných střetů. Pravděpodobně z této doby je i linie opevnění s věžicemi, dnes částečně zachované v hmotě jižního křídla.

Opevnění bylo velmi kvalitní, neboť odolalo i soustředěnému několikatýdennímu náporu spojených vojsk lužického Šestiměstí a několika severočeských pánů. Donínové se zde udrželi až do poloviny 16. století, kdy hrad museli pro dluhy a spoluvlastnické potíže prodat.
S novým majitelem, zemským radou Jiřím Méhlem ze Střelic, přišla přestavba gotické podoby hradu. Na místě původního hradu tak vzniklo reprezentační renesanční sídlo.

Zcela změnila podobu i původní kaple sv. Barbory, dnes řazená mezi nejpůsobivější renesanční prostory českého venkova. Kaple je manýristickým klenotem Čech se stěnami zcela pokrytými vzácnými malbami a s unikátními renesančními lavicemi, tak zvanými stallami.
Stejně jako další hrady a zámky v kraji byl i Grabštejn v rukou Albrechta z Valdštejna. Na samém sklonku třicetileté války se tu na několik let zabydlela švédská posádka, která drancovala okolí.

Počátkem 18. století už ale začínají historii Grabštejna psát Clam–Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám. Několika přestavbami dolního předhradí získal Grabštejn opět novou podobu.

Rod Clam–Gallasů velmi podporoval umění a to se odrazilo nejen v samotné podobě zámku, ale i v rozšíření sbírek a úpravě parku. Clam–Gallasové se také znali s předními hudebníky své doby a hudbymilovný duch jakoby prolnul dějiny hradu od minulosti k současnosti. Vždyť novodobá historie Grabštejna je velmi úzce spjata právě s hudbou.

Grabštejn – to je benefice i Worldfest

Pustnoucí Grabštejn inspiroval před téměř dvaceti lety k nápadu uspořádat tu benefiční koncert pro jeho záchranu. Spolu s kastelánem Janem Sedlákem stál u zrodu především pěvec Národního divadla Luděk Vele, který pochází z nedaleké Chotyně.

Benefice zaštítěné jeho jménem a osobou se tu začaly pořádat pravidelně a letos se chystá už 18. ročník. Vybralo se na nich přes 2,5 milionu korun, které přispěly zejména na záchranu unikátní kaple sv. Barbory. Podařilo se například zrestaurovat barokní varhany ze 17. století. Zhotovit volnou kopii nezvěstného hlavního oltářního obrazu Panny Marie v modrém rouchu akademickým malířem Václavem Pokorným a řadu dalších artefaktů.

Hudbou ožije Grabštejn i začátkem září, kdy se tu uskuteční tradiční festival alternativní hudby a divadla Worldfest. Ten v minulých letech představil řadu tuzemských i zahraničních kapel a nevšedních divadel v zajímavě komponovaném programu pro dospělé i dětské návštěvníky. Hrad Grabštejn se zkrátka snaží nabídnout svým hostům nejen ohlédnutí do historie, ale i spoustu dalších nevšedních zážitků.