Podnikatelé a živnostníci, kteří plánují otevření provozovny v České Kamenici, nemají jednoduchou situaci. Zvláště, když svůj podnik mají v některé části památkové zóny, kam třeba patří Náměstí míru.

Bývá samozřejmostí, že si živnostníci označí svůj obchod, restauraci či salon vývěsným štítem nebo tabulí s názvem firmy, popřípadě popisem svých služeb.

„Umístění veškerých reklamních poutačů a štítů v památkové zóně řeší stavební zákon a zákon o památkové péči. Nejlépe je vždy k žádosti přiložit tři různorodé návrhy poutače a vyznačit na fotce objektu, kde bude tento poutač umístěn. Povolení vyžadují všechny tyto cedule či nápisy, které přesahují rozměr půl metru na půl metru,“ informoval referent výstavby a investic českokamenické radnice Milan Drdek. Dodal, že po přijetí žádosti a výběru nejvhodnější varianty návrhu, jsou tyto dokumenty zaslány na odbor školství a kultury na děčínském magistrátu a současně do Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

„Na těchto institucích návrh zhodnotí a buď ho schválí nebo zamítnou. Do třiceti dnů přijde žadateli písemné vyrozumění. V případě výhrad ze strany úřadů, je zde konkrétně popsáno, co musí žadatel na svém návrhu změnit, aby byl schválen. Například jiný druh písma či jiná barva podkladu,“ vysvětlil Drdek. Postěžoval si, že mnoho českokamenických podnikatelů si s povolením neláme hlavu a cedule si umísťují kam se jim zlíbí.

„Odstranění nevhodné cedule či poutače řešíme tehdy, když nás někdo upozorní. V minulosti jsme takto nařídili provozovateli bistra Formanka vedle hotelu Slavia, aby odstranil dva nevzhledné poutače z fasády domu. Většinou jde o vietnamské obchodníky, se kterými je velice těžká domluva. V současné době nás zlobí Vietnamec, který provozuje bar a hernu Sportbar. Povolení sice dostal, ale svůj podnik si nevkusně vyzdobil nad jejich rámec. Vždy se cesta najde a vše je o dohodě. V případě Sportbaru, jsme trochu shovívaví. Vietnamec sice přesáhl rámec povolení, ale na druhou stranu opravil celou střechu a chystá opravu i fasády. Navíc objekt není až tak úplně na očích, ale až v rohu náměstí,“ dokončil Drdek.

Každou středu dopoledne je na českokamenické radnici porada, kde jsou přítomni všichni úředníci včetně památkářů, kteří tyto věci řeší. Proto každý, kdo má v úmyslu ozdobit svou provozovnu, měl by se svými návrhy přijít a osobně je na této poradě konzultovat. Ihned se dozví, který návrh je reálný ke schválení a který ne. Ušetří tím dost času.