Dlouhodobější pobyt ve Velké Británii početnější romské rodině nevyšel podle představ, a tak se před pár dny vrátila z ostrovů zpátky do Děčína. S placením bytu, který jim pronajalo město, si celou dobu nikdo z nich starosti nedělal. Dluh se nahromadil a rodinu teď nejspíš čeká exekuční vystěhování.

„Není to ojedinělý případ, kdy si stále ještě mnozí lidé myslí, že své povinnosti při úhradě nájemného či dalších služeb plnit nebudou a nic se jim nestane,“ uvedla Zdeňka Čermáková z majetkového odboru děčínského magistrátu.

Neplatiči nájemného dostávají více šancí, jak své dluhy vyrovnat nebo alespoň začít splácet.

Město Děčín má ve svém vlastnictví posledních zhruba sedm set padesát bytů. Podstatná část z nich je v domech s pečovatelskou službou.

„Tam problémy s placením nájemného nemáme. Podstatně horší je situace v případech takzvaných sociálních bytů nebo prostor jednoduchého bydlení v některých městských domech,“ poznamenal vedoucí magistrátního odboru místního hospodářství a majetku města Tomáš Martinček.

O správu děčínských městských domů a bytů se už nějakou dobu starají dvě firmy. Evidují tisícovku neplatičů, kteří na nájemném dluží skoro sedmnáct milionů korun. V tom jsou započtené i několik let se vršící dřívější pohledávky po bývalé městské správě bytového fondu.

„Administrativními úkony se tak v naší agendě objevili i neplatiči s osmdesátitisícovými i vyššími dluhy. Všechny samozřejmě upomínkujeme a podle toho, jak se zachovají samotní dlužníci, se odvíjejí další kroky,“ připomněl postup při vymáhání nezaplacených nájmů Vladimír Maška, vedoucí děčínské provozovny ústecké společnosti TOMMI-SEVER. Dodal, že vymáhání dluhů formou platebních soudních příkazů je v Děčíně jevem stále častějším.

„A zřejmě bude přibývat i nucených vystěhování z městských bytů. Po posledním jednání bytové komise se objevilo několik nových jmen neplatičů, které takový úkon zřejmě v nejbližší době potká,“ dodala Zdeňka Čermáková.

Život si komplikují i mnohé domácnosti nebo jednotlivci, kteří přikývnou na nabídku větší finanční půjčky nebo úvěru. Prioritní je pro ně vidina prakticky okamžitého a zdánlivě snadného poskytnutí peněz v řádech desítek tisíců korun i vyšších částkách. Nedokáží ale odhadnout své reálné možnosti, jestli budou moci vypůjčené peníze ze svých platů splácet. Jejich výdělečné možnosti se třeba rázem zhorší a v nejednom případě se tak o ně začnou zajímat exekutoři.

„Lidé si neuvědomují, že tímto způsobem půjčené peníze se stávají s nabíhajícími úroky stále dražší. Jejich dluhy narůstají a oni nejsou schopni se s nimi vyrovnat. Pak dochází i na exekuční vymáhání,“ uvedl děčínský soudní exekutor Zdeněk Pánek.

Už nejen firmy a podnikatelé, ale od počátku letošního roku i jednotlivci mohou vyhlašovat bankrot. Může se tak stát při nahromadění větších finančních závazků, které už nejsou schopni plnit. Dlužník o vyhlášení osobního bankrotu musí požádat soud. Pokud ten uzná, že žadatel splňuje podmínky stanovené zákonem o insolvenci, má to pro dlužníka jisté výhody. Dluhů se sice nezbaví, ale může je splácet v režimu bez nabíhajících úroků z dlužných částek.

„Pokud je mi známo, tak v děčínském regionu o zahájení insolventního řízení zatím ještě nikdo nepožádal. Mnozí dlužníci o tom ale už začínají uvažovat,“ dodal exekutor Zdeněk Pánek.