Druhá etapa rekonstrukce dopravního průtahu Rumburkem se v dohledné době konat nebude. Přitom stavba měla začít už v druhé polovině loňského roku. Součástí rekonstrukce měla být i výstavba tří nových křižovatek v Rumburku, z toho dvou kruhových a jedné světelné.

Podmínkou úspěšného započetí této akce však byla dohoda mezi Ústeckým krajem a Stavebním a bytovým družstvem Průkopník Varnsdorf. Ten je totiž majitelem pozemků, kolem nichž nová silnice měla vést.

„Protože komunikace se podle plánu posune blíž k našemu pozemku, naroste i počet projíždějících automobilů. Tím se samozřejmě zvýší hladina hluku na nepřípustnou normu,“ řekl předseda představenstva SBDO Průkopník Jan Mareš. Doplnil, že družstvo proto požádalo Ústecký kraj o určitou kompenzaci, která by vyvážila ztíženou situaci nájemníkům v domě, kolem něhož zmíněná komunikace povede. Tvrdil, že Ústecký kraj tuto kompenzaci odmítl a požadavky družstva označil za přehnané.

Podle Františka Janačíka z oddělení tiskových informací kanceláře hejtmana Ústeckého kraje bytové družstvo požadovalo výměnu oken v přilehlém objektu, nejen však u bytových jednotek, ale i u nebytových prostor včetně vybudování nuceného větrání.

„Co se týká pozemku, ke kterému se měla podle plánu komunikace přiblížit, nabídlo SBDO Průzkumník jeho pronájem, následně i odprodej. Bohužel na požadované ceny nebyl kraj schopen přistoupit. Byly daleko vyšší, než obvyklé ceny v tomto regionu,“ poznamenal Janačík.

Upozornil, že stavba bude zahájena nejdříve v příštím roce v rámci rekonstrukce silničního tahu II/263 Děčín-Šluknovsko.

Na inkriminovaném úseku kolem pozemku s bytovým domem se provedou pouze nezbytné úpravy, ale silnice se zde rozšiřovat nebude. Práce budou pokračovat na ostatních částech stavby, tedy na úpravách křižovatek a úseků mezi nimi.

Starosta Rumburku Jaroslav Sykáček považuje vybudování komunikace za nezbytnost. „Dopravní situace je v Rumburku naprosto katastrofická a dopravní průtah značně zklidní život ve městě, uvedl Sykáček. Věří, že se stavbou se začne co nejdříve.