Přehled o aktuálním zdravotním stavu pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče zatím v děčínské nemocnici poskytují monitory přístrojů u jednotlivých lůžek.

Centrální monitoring

V brzké době takové informace bude nabízet také pohled na obrazovku centrálního monitorinku. Děčínští zdravotníci tohle nové zařízení dostanou v rámci modernizace nemocnic v pěti městech, kterým Ústecký kraj pořídí nové přístroje za sto padesát milionů korun.

„Tahle částka je vedena jako jeden z letošních výdajů krajského rozpočtu. Půjde o peníze vložené ke zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Krajská zdravotní. Tak pak finance použije na nákupy zdravotnické techniky,“ informoval František Janačík z tiskového odboru Ústeckého kraje.

Je třeba nového tomografu

Jak se zlepší vybavenost děčínské nemocnice z krajských peněz, to zatím ještě jasné není. I v případě dalších nemocnic padne rozhodnutí později. Krajská zdravotní ale počítá především s obnovou monitorovacích systémů jednotek intenzivní péče a ARO, modernizací informačních a komunikačních technologií. V Děčíně půjde i o nákup nového počítačového tomografu.

„Ten nutně potřebujeme, protože stávající cétečko už se ocitá na hranici životnosti a o pořízení nového jsme uvažovali už dříve. Takže jeho nákup z krajských peněz nás zbaví jedné velké starosti,“ uvedla náměstkyně ředitele děčínské nemocnice pro léčebně preventivní péči Anna Briestenská.
Jednou z novinek v nemocnicích Ústeckého kraje bude i digitalizace rentgenových snímků, která usnadní práci s touto dokumentací nejen Děčíně. Snímky pořízené třeba v Děčíně bude možné posílat elektronickou poštou i do jiných zdravotnických zařízení, ve kterých se pacienti budou léčit.

Moderní přístroj pro gynekologii

V děčínské nemocnici se zlepší i vybavenost diagnostickými přístroji, které jsou důležité pro včasné odhalení některých zdravotních problémů při běžných preventivních prohlídkách. Gynekologicko-porodnické oddělení bude moci využívat i nový kolposkop.

„Jde o přístroj používaný k preventivnímu vyšetření, které má včas odhalit rakovinové onemocnění děložního čípku. Výhodou modernějšího přístroje bude i možnost počítačové dokumentace zjišťovaných výsledků prohlídek. To stávající zařízení neumožňuje,“ vysvětlila primářka oddělení Dagmar Žáková.

Děčínská nemocnice by na porodním i ženském oddělení potřebovala i více nadstandardních pokojů.

„Celkem máme čtyři, ale zájem o jejich využití neustále roste a kdyby se jejich počet nejméně zdvojnásobil, lůžka by tam prázdná určitě nezůstávala. Rozšíření ale limitují stávající prostory našeho oddělení,“ dodala paní primářka.

I v minulosti se na zlepšování vybavenosti nemocnice v Děčíně podílelo samotné město.

„Této pomoci se nezříkáme ani do budoucna. Nejde sice o městské zařízení, ale slouží největší měrou právě obyvatelům našeho města. Proto podle finančních možností počítáme i s další pomocí,“ tvrdil děčínský primátor Vladislav Raška.