Maturita není vstupenkou do lepšího zaměstnání

Nemocnice dostane další nutné moderní přístroje

Akce má přitáhnout do řad policie nové muže i ženy