Pro samotný Děčín zůstává nejdůležitější a zatím nevyřešenou dopravní investicí napojení města na dálnici D8. Během několika příštích let ale bude v děčínském regionu nutné zajistit i další významné dopravní stavby. Vyžádají si stamiliony korun. K nejsledovanějším se řadí komunikace z Děčína do Liberce.

„Došlo k představení varianty, která by vedla z Děčína přes takzvanou Folknářskou spojku s vyústěním nad Ludvíkovicemi a pokračovala by dál směrem na Českou Kamenici. Jde ale o zcela nový návrh, se kterým jsme se seznámili teprve v minulých dnech,“ uvedl Václav Filip, náměstek chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic. Pro tuto státní příspěvkovou organizaci se zatím nic nemění na tom, že nadále platnou zůstává už před lety navržená trasa nového komunikačního napojení na Liberec údolím řeky Ploučnice.

„Jde o variantu z Děčína přes Benešov na Habartice, Velkou Bukovinu a dále na Manušice v českolipském regionu. V této podobě by nová silnice měla být zahrnuta do zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ vysvětlil náměstek Filip.

Dosud ale není jasné, kolik peněz si tato dopravní stavba vyžádá a kdy se, za předpokladu, že nezvítězí jiná varianta, předpokládá zahájení samotné výstavby.

Investor má k dispozici pouze dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Investiční záměr včetně ekonomického posouzení zatím nikdo nezpracoval. Předpokládá se ale využití finančních prostředků ze strukturálních evropských fondů na období let 2007 až 2013 s prodloužením o dva roky na realizaci samotných dopravních investic. „Tato stavba rozhodně dřív nezačne,“ poznamenal Václav Filip.

Šluknovsko zase netrpělivě očekává vyřešení problémů souvisejících s kamionovou dopravou od Nového Boru přes Šébr. „Probíhá změna územního plánu obce Svor. Tamní křižovatka by se měla změnit na kombinaci mimoúrovňové a okružní křižovatky, odkud by pak vedla přeložka mimo Svor přes východní okraj obce až na vrchol kopce Šébr. Akce je už ve fázi zpracovávání investičního záměru,“ vysvětlil ředitel liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic Josef Jeníček.

Jak rychle bude pokračovat projekční příprava samotné stavby, to bude mimo jiné záležet i na posouzení jejího vlivu na životní prostředí. V některých úsecích totiž zamýšlená dopravní spojnice ve směru na Rumburk bude procházet chráněnou krajinnou oblastí Lužické hory. Bude tedy záležet na státní ochraně přírody, jaké stanovisko ke stavbě zaujme.

„I při relativně příznivém vývoji celého schvalovacího procesu nelze očekávat vydání územního rozhodnutí dříve, než v roce 2010. Samotná výstavba by pak mohla začít v roce 2012,“ poznamenal šéf liberecké správy ŘSD.

Navrhované řešení by významně ulehčilo Šluknovsku od nákladní dopravy. „Kamiony jezdící přes Šébr se stávají stále větším problémem. A nejde jen o komplikace v zimním období. Očekáváme proto, že nové silniční stavby, tedy ve směru na Liberec i od Svoru na Rumburk, budou komplexně řešit dopravní problémy v celém regionu,“ zdůraznil senátor Josef Zoser, který je zároveň předsedou Hospodářské a sociální rady okresu. Ta se chce zabývat záměry dopravních staveb na svém nejbližším jednání.