Celkem osmnáct dětí mělo přijít k zápisu do Základní školy ve Chřibské. Nehlásí se do ní jen místní děti, ale i děti z okolí. „Máme speciální třídy pro děti s vývojovými poruchami učení a chování. Upozorňuji, že to nejsou třídy vyrovnávací ani pro hloupé děti. Jejich specialitou je to, že je tam sedm až čtrnáct dětí, kterým se věnuje kantor s asistentem,“ vysvětlil zvláštnost školy ředitel Petr Hloušek. Vysvětlil, že v rámci možností školy se právě takovým dětem snaží maximálně věnovat. „Třídy jsou smíšené, máme možnost do speciálních tříd umístit dvacet procent dětí bez poruch,“ poznamenal Houška. Šikovnost a další znalosti ukázali budoucí žáci u zápisu do školy v Chřibské, například sportovně, ale i jinak nadaná Natálie Jehličková.