Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání kdani zpříjmů za rok 2007 nejpozději 31. března letošního roku, musí počítat stím, že tento den připadá na pondělí. Nebude tedy možné spoléhat na „prodloužení“ termínu pro jeho podání tak, jako tomu bylo vloňském roce, kdy tento den připadal na sobotu, a daňové přiznání tak bylo možné podat ještě vpondělí druhého dubna.

Daňoví poplatníci mohou i letos využít výhody elektronického podání daňového přiznání a netrávit tak svůj čas na poštách nebo podatelnách finančních úřadů. Bližší informace o možnosti elektronického podání lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz, vsekci „Daně elektronicky“.

Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání vlistinné podobě, pomohou vprůběhu března rozšířené úřední hodiny finančních úřadů nebo výjezdy pracovníků české daňové správy do vybraných obcí.

Nelly Vostrá
vedoucí vyměřovacího oddělení FÚ v Děčíně