Pro někoho jsou domovem. Pro jiné symbolem socialismu. Panelové domy, které někteří hanlivě nazývají králíkárny, jsou stále důstojným domovem pro početné skupiny obyvatel především ve městech. Stáří a s tím spojený špatný technický stav panelových domů však dělá starosti nejedné radnici či bytovému družstvu. Nejinak je tomu i na Děčínsku.

Předseda děčínského stavebního bytového družstva Miloslav Změk uvedl, že největším problémem je pozastavení dotačních titulů na opravy panelových domů v závěru loňského roku. „Stav panelových domů vyžaduje masivní pokračování komplexních oprav, které v minulosti úspěšně probíhaly na základě dotace od státu,“ řekl Miloslav Změk. Doplnil, že uživatelé bytů, ať nájemníci či vlastníci, nejsou schopni sami opravy zaplatit. „Rekonstrukce totiž vyžadují příliš vysoké částky,“ pokračoval Změk.

Mezi další problémy zařadil předseda děčínského bytového družstva investice do snižování energetické náročnosti panelových domů. „Domy by potřebovaly zateplit, opravit střechy a vyměnit okna,“ popsal Miloslav Změk. K dalším velkým problémům zařadil i rekonstrukce výtahů, jejichž současný stav vyžaduje vysoké finanční nároky. „Řadu problémů by mohlo vyřešit urychlené obnovení dotačního programu Panel. Vloni tento program fungoval velmi dobře,“ vysvětlil předseda družstva Změk. Doplnil, že pokud dotační program nebude obnoven, stav panelových domů nebude možné včas zlepšit. Myslí si však, že ke zvýšené frekvenci stěhování nedojde.

Jako další velmi důležitý problém uvedl předseda děčínského bytového družstva, které spravuje více než čtyři tisíce bytů ve více než stovce panelových domů, je stav výtahů. „Naše družstvo má ve správě na sto padesát výtahů. Rekonstrukce jednoho vyjde od šesti set tisíc až na jeden milion korun,“ uvedl Změk. Doplnil, že o výtahy se děčínské družstvo stará pravidelnou údržbou, revizemi a inspekčními prohlídkami. „Avšak kvůli zvýšení bezpečnosti musí projít nákladnou rekonstrukcí,“ řekl Miloslav Změk.

I rumburský starosta Jaroslav Sykáček uvedl, že stav výtahů v šesti městských panelových domech s více než třemi stovkami bytů není zcela ideální. „Veškeré prohlídky výtahů dané legislativou máme v pořádku. Přesto je musíme postupně opravovat,“ řekl starosta Jaroslav Sykáček. Uvedl také, že město na opravy výtahů peníze má, ale v regionu podle něj není dostatek výtahářských firem. Město se je přesto snaží postupně inovovat. „Počítám, že tak za dva roky budeme mít opravené všechny. Oprava jednoho vyjde radnici na devět set tisíc korun,“ pokračoval Sykáček. Město Rumburk investovalo v posledních třech letech do oprav svých panelových domů sedmnáct milionů korun.

K dalším problémům, které Starosta Sykáček ještě zmínil, patří i chování některých nájemníků. „Někteří obyvatelé bytů se k rekonstruovaným objektům chovají flegmaticky, protože nejsou finančně zainteresováni na nákladech spojených s rekonstrukcí,“ zdůraznil starosta Jaroslav Sykáček. Rovněž zmínil i příliš svazující legislativu pro vlastníky bytů. „Není výjimkou k dokonání výpovědi z nájmu bytu a jeho vyklizení až čtyřletá lhůta,“ postěžoval si rumburský starosta.