Státní zkouška z češtiny – tu budou muset mít cizinci, kteří se v Česku budou ucházet o trvalý pobyt. Větu nerozumim čésky, kterou se brání při celních raziích na tržištích, jako třeba včera ve Hřensku či Dubí, by už neměli celníci slýchat. Certifikát o složení zkoušky budou cizinci muset předkládat už od příštího roku.

Na Děčínsku žije skoro tři tisíce cizinců, převládají tam Vietnamci. O trvalý pobyt mohou žádat po pěti letech, od příštího roku už s požadovaným dokladem o zkoušce z českého jazyka. „Kolika cizinců na Děčínsku se to dotkne, nemůžu kvalifikovaně říci. Nelze se totiž automaticky domnívat, že všichni cizinci si v příštím roce podají žádost o trvalý pobyt a zda vůbec budou splňovat zákonné podmínky, třeba to, že žijí v republice pět let,“ řekl Jiří Miler z Oblastního ředitelství služby cizinecké policie v Ústí nad Labem.

Doklad nemusí mít děti cizinců do patnácti let a senioři nad šedesát. Státní zkoušku také nemusí mít ti, kteří v posledních dvaceti letech byli alespoň rok žákem školy s vyučovacím českým jazykem. Nepotřebují ho ani mentálně nebo tělesně postižení, kterým handicap znemožňuje komunikaci.
Na Děčínsku o výuku českého jazyka zatím cizinci zájem neprojevují. „Vůbec nikdo se nás na to neptal,“ potvrdil majitel jazykové školy Clever v Děčíně Luboš Fulín. Kurz pro cizince by byl schopný zorganizovat až od příštího školního roku.

Zástupkyně ředitele Evropské obchodní akademie Helena Syslová uvedla, že aby výuka byla kvalitní, měl by mít kantor specializaci na výuku českého jazyka pro cizince. „Jinak se vyučuje třeba Ukrajinec a úplně odlišně Vietnamec či Arab,“ poznamenala.

Děčínské vzdělávací středisko také zatím žádný zájem nezaznamenalo. „Dříve jsme dokonce obcházeli s letáky tržiště a výuku češtiny nabízeli. Nebyl žádný zájem,“ řekla šéfová střediska Jaroslava Šulcková.

Místopředseda děčínské pobočky Sdružení Vietnamců v České republice Phan Toi míní, že v zájmu každého cizince by mělo být, pokud chce žít v Česku, jazyk se naučit. Sám v republice studoval, nejprve absolvoval základní kurz jazyka, později se zdokonaloval na vysoké škole. Česky hovoří velmi dobře.

„Někteří jezdili do Poděbrad, kde výuka českého jazyka byla velmi kvalitní. Byli to ti, kteří se hlásili na vysoké školy,“ připomněl Phan Toi. Uvedl, že zatím žádné informace o tom, jaké znalosti by měli cizinci ke zkouškám mít, nemá. „Ptali jsme se i na cizinecké policii, ale nikdo nic neví,“ poznamenal Vietnamec.

Ministerstvo vnitra se k problematice nechce vyjádřit. Podle mluvčího Vladimíra Řepky ministerstvo vnitra jen materiály připomínkovalo, další je v kompetenci ministerstva školství. Zdeněk Pracný, zástupce ředitele odboru středních a jazykových škol ministerstva školství včera uvedl, že materiál teprve půjde do vlády. „Zatím nemohu nic říci, je několik variant, jakým způsobem by cizinci znalosti a v jakém rozsahu získávali, v jakých školách a kdo by kurzy financoval,“ vysvětlil Pracný. Doplnil jen, že v kompetenci ministerstva zcela rozhodně bude zabezpečení kurzů po stránce pedagogické, jejich náplň a zkoušky. Schválený materiál by podle něj měl být k dispozici na počátku března.