Je rozhodnuto. Majitelem akciové společnosti Technické služby města Děčín (TSMD) se stává dánská firma Marius Pedersen. Město si ve svém držení ponechává zhruba tříprocentní akcionářský podíl. O prodeji většinového majetkového podílu vměstské akciovce za dvě stě milionů korun rozhodli na svém čtvrtečním zasedání děčínští zastupitelé. Ze třiadvaceti přítomných stransakcí souhlasilo šestnáct poslanců - čtrnáct zODS a dva zkandidátky sdružení Volba pro město. Dva zastupitelé za KSČM sprodejem nesouhlasili, hlasování se zdrželo pět poslanců zvolených zkandidátky ČSSD.

„Zvolili jsme obdobný postup prodeje jako vpřípadě teplárenské firmy Termo, abychom si zachovali možnost určitého dohledu a vlivu na fungování společnosti, která ve městě a spádovém okolí bude zajišťovat svoz odpadů a další činnosti,“ vysvětlil děčínský primátor Vladislav Raška.

Děčín za prodej městské akciovky mohl dostat dokonce 230 milionů korun. Tuhle sumu ještě před samotným hlasováním zastupitelů nabízela ústecká společnost AVE CZ. Jenže její nabídka ve fázi, kdy se rozhodovalo o vítězi vyhlášené soutěže na prodej Technických služeb Děčín, byla 173 milionů korun.

„Myslím, že nová, podstatně vyšší nabídka, byla vyloženě účelová. Možná měla zpochybnit výsledek výběrového řízení nebo zvrátit rozhodnutí ve svůj prospěch,“ tvrdil zastupitel za ODS Milan Franc.

Občanští demokraté vděčínském zastupitelstvu prodejem TSMD vyřešili jednu zrovnic svého volebního programu. Slibovali totiž, že zruší poplatek za svoz komunálního odpadu za předpokladu, že se podaří prodat právě městskou akciovku. Naopak proti prodeji se postavili komunističtí zastupitelé.

„Svým voličům jsem slibovali, že budeme usilovat o to, aby podnik i nadále patřil městu. Skolegou Vlastimilem Lhotákem jsme proto sprodejem nesouhlasili. Ruku bych nezvedl, i kdyby některý zájemce přišel snabídkou třeba o dvě stě milionů vyšší,“ poznamenal zastupitel za KSČM Jaroslav Horák. Obává se totiž toho, že vbudoucnu, až už bude mít město peníze utracené, na prodej firmy vpodobě vyšších poplatků za poskytované služby doplatí každý zobyvatel Děčína.

„Toho se také dost bojím. Navíc zkušenosti zjiných měst prozrazují, že dánská společnost Marius Pedersen všude, kde působí, začala vzískaných firmách podstatně omezovat zaměstnanost. Možná tedy propouštění pracovníků nynějších technických služeb bude i u nás vDěčíně prvním krokem nového majitele,“ prohlásila Ladislava Moravcová.

Část peněz z dvousetmilionové sumy, kterou za prodej akcií získá, využije Děčín na akce zařazené do letošního rozpočtu. Ostatní finance si ponechá jako rezervu na financování podílů města na některé zamýšlené projekty vpřípadě získání dotací zevropských fondů.

Prodej TSMD by prý neměl ohrozit ani záměry na vybudování některých ekologických zařízení jako je kompostárna nebo třídící linka na odpady. Tyto investice si vyžádají desítky milionů korun.

„Žadatelem o dotace na tyto stavby stále zůstává město. Technické služby zajišťovaly servisní činnosti a věřím, že se změnou držitele většinového balíku akcií podniku se nic na těchto rozvojových záměrech nezmění a plánované investice se podaří uskutečnit,“ uvedl primátor Děčína.

Při následném jednání snovým vlastníkem TSMD dojde i knastolení požadavku, aby město Děčín mělo svého zástupce vdozorčí radě společnosti Marius Pedersen. Ta se stará o svoz odpadů a vyvíjí další aktivity ve čtyřiceti lokalitách České republiky. Vseveročeském regionu je to mimo jiné skládky Rožany a Modlany nebo městské provozovny vTeplicích a České Lípě.