Pro své první vysvědčení si dnes přišlo dvacet žáků třídy 1. A na děčínské základní škole v Bezručově ulici. „Až na jednoho žáčka měli všichni ostatní výborné vysvědčení se samými jedničkami či vyznamenáním. Proto jsme všechny děti odměnili i drobnou sladkostí,“ řekla spokojená třídní učitelka Iva Pazderková. Doplnila, že tito žáci jsou prvními školáky, kteří se učí podle nové školské reformy. Na zdejší škole ji nazvali Škola pro tebe i pro mě. Se svým prvním vysvědčením se samými jedničkami se pochlubil i prvňák Jakub Miroslav Mutl.