Opět vysoký počet nehod na železničních přejezdech zaznamenala Drážní inspekce v loňském roce. Počet nehod oproti roku 2006 sice klesl a počet usmrcených lidí se snížil.

Narostl však počet nehod s pochybením na straně železnice. „Zatímco v předchozích dvou letech železnice nezavinila ani jednu nehodu, v loňském roce se na vzniku nehody více či méně podílela minimálně ve čtyřech případech,“ řekl Ondřej Kubala, mluvčí Českých drah.

Jedna z těchto nehod na železničním přejezdu se v loňském roce stala i v děčínském okrese, a to ve Varnsdorfu. „Tamní železniční přejezd je vybaven výstražnými červenými světly a výstražným křížem, který má podle předpisů stejnou funkci, jako značka Dej přednost v jízdě. Toto ale řidič nerespektoval. Výstražná světla jsou doplňkovým zařízením, které nemění význam výstražných křížů. Zároveň ale zjišťujeme souvislost s tím, že na zabezpečení přejezdu v ten okamžik pracoval technik, který u Českých drah již nepracuje,“ vysvětlil tiskový mluvčí Českých drah Ondřej Kubala.

Podle vedoucí kanceláře Generálního ředitelství Správy železničních dopravních cest Anny Kodysové jsou v současné době přejezdy na Děčínsku ve velmi slušném stavu. Přesto některé z nich čeká v letošním roce rekonstrukce. „Opravami a výměnou konstrukcí se snaží správa tratí Litoměřice neustále zvyšovat bezpečnost na přejezdech. Vkládáme nemalé prostředky i do zabezpečovacího zařízení na přejezdech,“ uvedla Anna Kodysová.

Opravy se letos dočká například železniční přejezd v Děčíně Březinách za zastávkou Děčín-Březiny. „Mechanické závory nahradíme moderním světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením,“ popsala Anna Kodysová. Doplnila, že investiční náklady budou okolo pěti milionů korun.

Modernizace se dočká i železniční přejezd u hradla Dolina před Benešovem nad Ploučnicí. „Hradlo Dolina bude zrušeno a stávající přejezd lesní cesty v jeho blízkosti zmodernizujeme stejně jako ten v Březinách,“ pokračovala Anna Kodysová. Náklady na modernizaci benešovského železničního přejezdu dosáhnou výše osmi milionů korun.

V levobřežní části Děčínska se železniční přejezdy rekonstruovat nebudou. „Tyto přejezdy jsou na koridorové trati Praha – Děčín – státní hranice, kde jsou všechny přejezdy nově zrekonstruované,“ sdělila Anna Kodysová. Doplnila, že na trati Děčín – Oldřichov u Duchova není rekonstrukce přejezdů nutná. Vlaky zde přestaly jezdit na konci loňského roku.

Správa železničních dopravních cest modernizuje přejezdy nejen na koridorových tratích, ale postupně i na ostatních tratích tak, aby byla dosažena ještě vyšší bezpečnost. „Máme zpracován program Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a ve spolupráci s kraji, policií a ostatními institucemi se stanovuje pořadí a naléhavost jednotlivých rekonstrukcí,“ dodala Anna Kodysová.

Mezi nejčastější zjištěné přestupky na přejezdech patří nerespektování výstražného světelného zařízení, přejíždění a přecházení přes přejezd těsně před přijíždějícím vlakem. Ještě častější ovšem bývá nedodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy přes železniční přejezdy. Proto Drážní inspekce zintenzivnila svou preventivní činnost.