Na dražší jízdné si od počátku letošního roku nezvykají pouze cestující v autobusech městské dopravy v Děčíně, kde se cena základního jízdného zvýšila z dvanácti na patnáct korun. S podstatně větším cenovým skokem se musí smířit obyvatelé Těchlovic.

Za jednu jízdu z konečné zastávky v místní části Přerov do cílové stanice na děčínském autobusovém nádraží zaplatí pětadvacet korun. Tedy o korunu více, než platili ještě loni na Silvestra i za cestu zpátky.

„Mnozí místní lidé byli tímhle zdvojnásobením ceny hodně zaskočeni. Dokonce tady kolovaly takové zvěsti, že teď musí platit tak vysoké jízdné proto, že obec nemá peníze a nemůže se proto podílet na úhradě dopravní obslužnosti. Ale tak to samozřejmě není. Musela jsem v hlášení místního rozhlasu opakovaně vysvětlovat, že výši jízdného stanovuje provozovatel dopravy,“ připomněla starostka Jaroslava Hýlová údiv obyvatel obce nad zdraženým jízdným.

I když Těchlovice nejsou už deset let součástí Děčína, autobusy děčínského dopravního podniku tam zajížděly ve stejném režimu jako by šlo o městskou hromadnou dopravu. Z toho pramenilo i cenové zvýhodnění této linky pro cestující.

Objednavatelem linkové dopravy je Ústecký kraj. „Když jsme na sklonku loňského roku předkládali ke schválení cenové úpravy, krajská samospráva nesouhlasila s tím, abychom i nadále zachovali do Těchlovic stejný tarif, jaký platí na území Děčína. Proto jsme museli zvolit stejnou konstrukci cen, která platí i v případě našich dalších šestnácti provozovaných linek,“ vysvětlil ekonomický náměstek ředitele děčínského dopravního podniku Vojtěch Sobotka.

Těchlovičtí, pokud tedy při každé cestě do Děčína nechtějí platit plnou cenu, mohou využívat systému slev na jízdném jako je tomu i na jiných linkách. V první řadě jde o možnost úhrady elektronickou platební kartou v případě občasné přepravy. Pro cestující, kteří dojíždějí například do Děčína do zaměstnání, je zase nejvhodnějším řešením pořízení časové jízdenky. A to se všemi cenovými výhodami, které mají i předplatitelé na linkách děčínské městské autobusové dopravy.

“Slyšela jsem i názory některých lidí, kteří si myslí, že kdyby se obec na financování dopravní obslužnosti více spolupodílela, měli by jízdné levnější. Možná to tak někde řeší,“ dodala starostka Hýlová. Vysvětlila, že ale opravdu ve finančních možnostech, obce, aby z rozpočtu přidávala peníze na dopravní obslužnost kvůli levnějšímu jízdnému. Těchlovice totiž podle Hýlové čeká budování kanalizace a další náročnější investice a právě na ně musí shánět potřebné peníze.