lidí na Děčínsku nemusí platit za návštěvu lékaře v ordinaci nebo na pohotovosti, za pobyt v nemocnici ani v lékárně za recepty. Jsou to lidé, kteří pobírají sociální dávky a jsou v tak zvané hmotné nouzi.

Dávek jsou tři druhy, je to příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a okamžitá mimořádná pomoc. Potvrzení o tom, že člověk je zproštěn od placení regulačních poplatků dostanou jen ti, kteří pobírají příspěvek na živobytí.

S rodinami, jež jsou v hmotné nouzi a potřebují lékaře, počítá děčínská dětská lékařka Jana Herrmannová.

„Na začátku měsíce už mi jedna maminka potvrzení přinesla, počítám s tím, že chodit budou i ti, kteří, ač by mohli platit, tak přijdou s potvrzením, že jsou v hmotné nouzi. I takové rodiny existují,“ tvrdila lékařka. Doplnila, že první měsíc to vydrží a ošetří dítě bezplatně, ale podruhé takového rodiče nejspíš vyhodí. „Samozřejmě nenechám bez ošetření dítě, které mou pomoc skutečně potřebuje, hovořím o těch, kteří sem přijdou s rýmou,“ upřesnila Herrmannová.

Odbor sociálních věcí děčínského magistrátu v současné době eviduje na osm stovek rodin i jednotlivců, kteří dávky berou. V průběhu měsíce ledna úředníci vydají všem příjemcům příspěvku na živobytí potvrzení osobně. K dnešnímu dni jich vydali zhruba tři sta.

„Potvrzení slouží nejen pro toho, kdo příspěvek bere, ale pro všechny s ním společně posuzované osoby,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Romana Silvarova. Má platnost třiceti dnů ode dne vydání. Po té musí být nahrazeno dalším.

To, zda rodina či jednotlivec dávky skutečně potřebuje, si úředníci podle Silvarové ověřují osobně.

„Chodí do rodin a zjišťují, jaký movitý nebo nemovitý majetek žadatel má a i podle toho rozhodují, zda má na příspěvek právo,“ vysvětlila Silvarová. Doplnila, že zákon řeší i to, kdy se nepřihlíží k vlastnictví osobního vozu a podobně. „Rozhodně ale nezkoumají, kolik zlatých řetízků má žadatel na krku, taková věc ani nemá oporu v zákoně,“ řekla mluvčí.

Lidé o tom, že platit regulační poplatek nemusejí, většinou vědí. Výhody se dokonce někteří i vzdali, například jeden bezdomovec, jenž tvrdil, že potvrzení nepotřebuje, protože stejně k lékaři nechodí.

„Některé informace ale příjemně překvapí, protože to dosud netušili,“ poznamenala Silvarová. Příští týden o výjimce při hrazení regulačního poplatku budou vědět všichni. Je výplata sociálních dávek a lidé dostanou letáky.