Radnice na Děčínsku nepočítají v letošním roce s nějakými podstatnými personálními či jinými změnami ve svých správních aparátech. A to ani v případě tří měst, na která už před několika roky přešla agenda výkonu státní správy po zrušeném okresním úřadu.

„Od počátku letošního roku dochází k posílení oddělení investic odboru rozvoje. Tam potřebujeme více lidí vzhledem k očekávanému nárůstu zpracovávaných projektů a nových akcí, na jejichž realizaci bude město požadovat dotace z evropských programů a dalších zdrojů,“ vysvětlil tajemník děčínského magistrátu Jaromír Zajíček. Dodal, že personální změny nebude úřad řešit přijímáním nových pracovníků, ale přechodem asi dvou stávajících úředníků z jiných úseků.

„Personální obsazení úřadu se podařilo stabilizovat. Kdysi na radnici pracovalo tři sta sedmdesát lidí a během tří let se jejich počet snížil na nějakých dvě stě čtyřicet. Poté jsme sice potřebovali s převzetím některých nových činností výkonu státní správy další úředníky přibrat, ale nynější stav okolo dvě stě šedesáti zaměstnanců považuji za ustálený,“ připomněl tajemník magistrátu.

Městský úřad ve Varnsdorfu zaměstnává zhruba stovku lidí. „Některé potřebné organizační či další změny důležité pro zajištění chodu úřadu a města se nám podařilo zvládnout už v minulém období, takže s dalšími zásadními změnami v personálním obsazení zatím nepočítáme. V souvislosti s novými investicemi jsme před rokem obsadili post projektového manažera a pokud jsme potřebovali některé úseky posílit, dělo se tak v rámci přesunu úřadníků z jiných pracovišť radnice,“ uvedl starosta Varnsdorfu Josef Poláček.

Nové úkoly v oblasti územního plánování a investic si vyžadují personální posílení i na radnici v Rumburku. „Minimálně jednoho dalšího pracovníka na tomto úseku budeme potřebovat. Podobně je tomu v agendě odboru dopravy a odboru sociálních věcí,“ rekapituloval tajemník rumburského městského úřadu Miroslav Majzlík.

Prakticky s žádnými změnami v personálním obsazení nepočítají radnice menších měst. Platí to o Jílovém, ale také například o úřadu v České Kamenici. „Pětadvacet zaměstnanců je počtem, který se delší dobu nemění,“ poznamenal tajemník českokamenického městského úřadu Lubomír Tůma.