Českokamenická radnice se rozhodla ušetřit peníze a čas zaměstnanců tím, že zavedla namísto klasického vzdělávání úředníků projekt e-learingového vzdělávání úředníků.

„Hledali jsme snadnější cestu k povinnému školení pracovníků městského úřadu a elektronizace nám v tomto směru jde naproti. E-learning, tedy internetové vzdělávání nám toto umožňuje,“ vysvětlil tajemník českokamenického městského úřadu Luboš Tůma. Doplnil, že vzdělávání po internetu šetří nejen čas úředníků, ale i peníze radnici. Úředník si vybere vzdělávací program a má tři dny na to, aby složil test. „Jakmile úspěšně napíše test společnost poskytující tuto formu vzdělávání mu vystaví osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. Každý kurz má jinou časovou náročnost,“ uvedl Luboš Tůma.
Pokračoval, že radnici tento typ vzdělávání stojí méně než padesát procent nákladů, které by českokamenický úřad musel vynaložit na vzdělávání běžným způsobem. „Odpadají totiž náklady na cestovné a i jiné výdaje s tím spojené,“ dodal tajemník Luboš Tůma. Průměrná cena semináře je více než tisíc korun na den a internetové kurzy stojí radnici na jednoho úředníka pouze sto dvacet korun za jeden den.

Děčínský magistrát se rovněž stará o vzdělávání svých zaměstnanců. „Pro úředníky magistrátu vypracováváme plány vzdělávání, které obsahují časový rozvrh prohlubování kvalifikace v rozsahu nejméně osmnácti pracovních dní po dobu následujících tří let. Dále zajišťujeme prezenční školení, školení formou e-learningu a rovněž školení šitá na míru,“ vysvětlila mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová.

Doplnila, že za vzdělávání úředníků děčínský magistrát v letošním roce zaplatil přibližně jeden milion sedm set tisíc korun. „Ročně se zúčastní vzdělávacích kurzů téměř všichni úředníci magistrátu,“ dodala Barbora Vechová.

Varnsdorfská radnice ročně vynaloží na vzdělávání úředníku téměř čtyři sta tisíc korun. „Vzdělávací kurzy každoročně absolvuje okolo sedmdesáti úředníků,“ uvedl tajemník varnsdorfského městského úřadu Lubomír Samuel. Doplnil, že úředníci se vzdělávají běžným způsobem i pomocí e-learningových kurzů.