I menší města v děčínském okrese se zapojí od nového roku do projektu ministerstva vnitra Czech Point. Obyvatelé tak budou moci získat na radnicích ověřené výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí. Obyvatelům tak odpadne dojíždění na úřady do Rumburku či do Děčína či případná poštovní korespondence příslušnými úřady.

Jedno z měst děčínského okresu, které se od nového roku do Czech Pointu připojí je i Česká Kamenice. „Našemu úřadu tuto možnost nabídlo ministerstvo vnitra. K tomuto účelu jsme obdrželi i dotaci ve výši padesát tisíc korun od ministerstva financí. Důvodem, proč jsme tuto službu uvítali, je především dostupnost jednotlivých výpisů pro obyvatele města a nejbližšího okolí. Lidé nebudou muset dojíždět do Děčína,“ uvedl tajemník českokamenického městského úřadu Luboš Tůma.

Doplnil, že dotaci radnice využije na vybavení pracoviště matriky, kde se budou výpisy poskytovat. „Musíme zakoupit výkonnější počítač, skartovačky, tiskárny a software. Ostatní vybavení již máme k dispozici,“ pokračoval tajemník Luboš Tůma. Doplnil, že z důvodu spuštění Czech Pointu nebude radnice přijímat další zaměstnance. „Rádi bychom v blízké budoucnosti lidem poskytovali i výpisy z rejstříku trestů,“ dodal Luboš Tůma.

I benešovská radnice se stane od prvního ledna provozovatelem kontaktního místa veřejné správy Czech Point. Město tak bude mít po zabezpečení nezbytných podmínek přístup k informacím poskytovaných Czech Pointem. I v Benešově nad Ploučnicí připravují přístup do rejstříku trestů. „Na provozu kontaktního místa se budou podílet stávající pracovnice odboru hospodářské správy benešovského úřadu a to na úseku pracoviště informací a matriky. V současnosti nepředpokládáme rozšíření počtu zaměstnanců,“ uvedl starosta města Benešov nad Ploučnicí Karel Vrbický. Doplnil, že využití nově zavedeného kontaktního místa bude pro občany přínosem zejména proto, že na jednom snadno přístupném místě mohou získat informace z několika úřadů.

Také město Krásná Lípa se stane dalším kontaktním místem Czech Point. V průběhu příštího roku bude služba rozšířena i o vydávání výpisů z rejstříku trestů. Ověřené výstupy z uvedených registrů budou na radnici vydávány v úřední dny. „Věřme, že uvedený systém se bude dále rozvíjet a postupně umožní nabídnout občanům další služby,“ uvedl tajemník krásnolipského městského úřadu Jan Kolář.

Pracoviště Czech Point spustili i na varnsdorfském městském úřadě. Kromě jiného si odtud lidé mohou od ledna odnést i výpis z rejstříku trestů. Radnice do budoucnosti počítá i s možností výpisu z karty řidiče.