Policie pro všechny – tak zní název projektu, s nímž starosty na Děčínsku seznámil ministr vnitra České republiky Ivan Langer. Projekt by měl zabezpečit studium na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově žákům devátých tříd z národnostních menšin. „Od nového školního roku otevíráme tři třídy vzdělávacího programu Bezpečnostně právní činnost, studenti z národnostních menšin nebudou izolováni v jedné z nich, ale rozmístíme je mezi studenty do všech tříd,“ vysvětlil ředitel SPŠ MV v Holešově Jiří Veselý.

Škola proto nechystá nějaké speciální osnovy a .podle ředitele Veselého nebudou mít studenti z menšin ani žádné sociální výhody či privilegia. „Pokud ale jsou ze sociálně slabších rodin, dostanou stipendia stejně jako jiní studenti,“ poznamenal. Doplnil, že v některých zemích, například v Holandsku či Franci je běžné, že v řadách policie příslušníci národnostních menšin pracují, naopak v Německu a Rakousku jen sporadicky.
Dopis, jenž starostům na Děčínsku ministr Langer rozeslal, už dorazil do Varnsdorfu.

„Samozřejmě s projektem seznámíme školy v nebližší době,“ řekl starosta Varnsdorfu Josef Poláček.

Do škol začne výzvu ministra Langera rozesílat i děčínská radnice. „Projekt jako informativní záležitost je určitě dobrý, ale trochu mi vadí škatulkovat lidi na národnostní menšinu a ty ostatní. My v Děčíně s tím nemáme žádný problém, nedávno jsme prodali Vietnamcům nemovitost, u městské policie slouží Romové už dnes,“ poznamenal děčínský primátor Vladislav Raška. Osobně si příslušníkem české policie dokáže představit jakéhokoliv cizince, jenž má pro tuto práci fyzické i psychické předpoklady.

Děčínská Základní škola na Máchově náměstí zatím o projektu neví. „Máme tu třináct dětí jiné státní příslušnosti než české, jakmile k nám projekt dorazí, seznámíme je s ním,“ řekla ředitelka školy Alena Zemanová. Doplnila, že nevidí důvod, proč by třeba vietnamské děti neměly studovat na policejní škole.

O projektu už něco málo zaslechl místopředseda děčínského Sdružení Vietnamců žijících v České republice Toai Phan. „Teď je nutné přemýšlet nad tím, jak děti k povolání policisty přitáhnout,“ řekl včera. Doplnil, že i když Vietnamci jsou subtilnějších postav, respekt mohou i tak vzbuzovat. Podle něj by se mohli uplatnit i třeba na pozicích kriminalistů či vyšetřovatelů. Odhadl, že v okrese trvale žije asi na osm stovek Vietnamců, z toho je třetina až polovina dětí. Většina z dospělých se živí jako obchodníci.