O tři miliony korun více dostane v příštím roce od města Basketbalový klub Děčín. Rozhodla o tom rada města a na posledním zasedání dotaci posvětili i děčínští zastupitelé. Ne všem zastupitelům se však rozhodnutí líbilo. „V Děčíně jsou i jiné sporty, které potřebují peníze,“ řekl opoziční sociálnědemokratický zastupitel Pavel Sinko. Doplnil, že určitě je potřeba pomoci vrcholovému sportu, který reprezentuje město Děčín. „Není však možné poskytovat dotace v takové výši,“ pokračoval Pavel Sinko.

Manažer basketbalového klubu Pavel Stara uvedl, že klub v posledních letech čelil několika existenčním problémům. „Jsme provozovatelem Sportovní haly v Maroldově ulici a hradíme veškeré provozní náklady a také jsme klubem hrajícím nejvyšší basketbalovou ligu. Náklady na provoz jsou stále vyšší. Jeden čas dokonce hrozilo i to, že se klub přesune do jiného města,“ řekl Pavel Stara.

Doplnil, že další z příčin požadavku na tak vysokou dotaci je i ztráta jednoho z hlavních sponzorů, který pro klub zajišťoval až osmdesát procent příjmů. „To byla rána, kdy se vážně řešilo, jestli budeme schopni nejvyšší soutěž udržet. V Děčíně prostě není firma, která by převzala roli SČE,“ pokračoval Pavel Stara. Doplnil, že klub začal okamžitě hledat strategického partnera nejen ve městě, ale i v kraji a po celé republice.

V úsilí hledání sponzora klub stále pokračuje. „Daří se nám uzavírat spolupráce, v současnosti máme okolo padesáti sponzorů,“ uvedl Pavel Stara.
Opoziční zastupitel Pavel Sinko ale uvedl, že na problém ztráty generálního sponzora už upozorňoval v minulosti. „Ptal jsem se, jestli se tím rada zabývala. Avšak žádnou dílčí informaci jsem nedostal,“ sdělil Pavel Sinko.

Doplnil, že tento problém se měl řešit na semináři za účasti všech zastupitelů. „Oslovují mě zástupci jiných oddílů, z jakého důvodu nedostanou od města vyšší dotaci,“ dodal zastupitel Pavel Sinko.

Primátor města Děčín Vladislav Raška uvedl, že využití některých sportů pro prezentaci města a poskytnutí společenského vyžití je něco jiného než podpora sportování jako zájmové činnosti. Proto se město rozhodlo pro ty nejúspěšnější, divácky zajímavé a organizačně zajištěné sportovní odvětví. „Například hokej nikdy neměl dominantního sponzora a pomáhalo mu město. Basket ztratil dominantního sponzora a město mu pomáhá nyní,“ řekl Vladislav Raška.

Doplnil, že stejně tomu bylo a je s boxem či fotbalem. Využití těchto peněz by bylo podle primátora snadné kdekoli. „Otázkou je, jaký by byl přínos z pohledu prezentace města, pokud bychom tyto peníze rozdělili mezi všechny potřebné,“ pokračoval primátor Raška.

Dodal, že město předpokládá výdaje v příštím roce 780 milionů korun a zřejmě bude možné toto číslo v průběhu roku ještě navyšovat. „Porovnáním kapitol jako doprava, kultura, školství, životní prostředí lze snadno zjistit, že tělovýchova není nijak preferovaná na úkor ostatních kapitol,“ ukončil primátor Vladislav Raška.

Například v Nymburce také podporují tamní basketbalový klub z rozpočtu města. „V minulosti jsme basketbalový klub podporovali čtyřmi miliony ročně. Rozpočet na letošní rok ještě není známý, ale počítám, že se dotace na příští rok bude pohybovat zhruba ve stejné výši jako v letech předchozích,“ řekla vedoucí ekonomického odboru města Nymburk Blažena Dovičínová.