O částku ve výši sto dvaceti tří milionů z regionálního operačního programu bude začátkem roku 2008 žádat vedení Střední školy zahradnické a zemědělské A.E. Komerse, Děčín – Libverda. Tato částka je potřeba k rekonstrukci a výstavbě druhé části Zahradnicko – zemědělského centra Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“. Projekt je podporován také zřizovatelem školy Ústeckým krajem a partnery školy okresní a krajskou agrární komorou a zemědělskou agenturou při Ministerstvu zemědělství ČR.

V současné době má již škola vyřízenou veškerou projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti. „Peníze na dokumentaci jsme získali z projektu Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravského regionu,“ upřesnil ředitel školy Libor Kunte.

V rámci regionálního programu má škola škola za sebou již první etapa, na tu z regionálního programu dostala škola dotaci ve výši dvaceti milionů. „V první etapě jsme zrekonstruovali jednu budovu. Zde vznikly nové učebny pro praktickou výuku a pokoje pro účastníky seminářů,“ uvedl Kunte. Dodal, že v budově je také nová učebna výpočetní techniky s nejmodernějším zařízením. Prostory již slouží k pořádání seminářů, předváděcím akcím a byl zde pořádán i výměnný seminář s holandskými studenty Sokratés. „Holandští studenti byli u nás čtrnáct dnů a naši studenti byli tu samou dobu ve vzdělávacím centru v Holandsku,“ upřesnil Kunte.

Plánovaná druhá část by měla nejen škole zabezpečit další učebny pro praktickou výuku. Vzdělávací centrum by tak mohlo nabídnout učebny pro zpracování masa, ovoce, zeleniny, a speciální učebna s fixačním boxem pro zvířata. V areálu je také plánován malý pivovar. „Rádi bychom také zkusili výrobu ovocného vína a piva.

Zachovat chceme také historické sýpky, které by měly sloužit pro floristy,“ řekl Kunte. Dodal, že v budoucnu by vzdělávacího centra měly přednostně využívat školy se zahradnickým nebo zemědělským zaměřením z ústeckého kraje, ale nadregionálnímu přesahu se bránit také nebudou.
Výuka by zde měla vedena formou lektorských přednášek, na kterých by se nad rámec svých úvazků podíleli stávají kantoři školy. Pokud by ale zájem o přednášky a kurzy byl natolik velký škola by zaměstnala nové učitele odborného výcviku a praxe. Celý areál by měl být dle plánů ředitele vybaven co nejmodernější technikou a pomůckami.

To, zda škola dotaci získá by mělo být jasné v první polovině příštího roku.