Nabízel sto padesát, prodali za osmdesát, ale nikoliv jemu. Tak stručně by se dal popsat případ prodeje pozemku ve Varnsdorfu.

„Chtěl jsem stavět domek, a tak jsem si požádal o prodej pozemku nedaleko našeho domu. Pozemek jsem měl v úmyslu koupit za sto padesát korun za metr, jak mi město nabídlo,“ popsal začátek případu Hofman. Nebránil se ani tomu, že bude muset zaplatit náklady spojené s převodem nemovitostí.

K jeho údivu radní rozhodli pozemek prodat zcela jinému zájemci a to za osmdesát korun za metr. Hofman se o tom dozvěděl náhodou, nikdo z radnice ho na jednání nepřizval, radní mu ani své rozhodnutí neoznámili.

„Šel jsem na zastupitelstvo a tam skutečně rozhodli, že pozemek prodají někomu jinému a o sedmdesát korun za metr levněji než mně,“ zlobil se Hofman. Dodal, že je město zřejmě hodně bohaté, když může tratit na prodeji jednoho pozemku sto třicet tisíc korun. „Mohlo je přece použít třeba na dětské hřiště nebo opravu silnic,“ poznamenal.

Město pro svůj krok má vysvětlení. Pozemek je totiž zahradou u jednoho z domů, jehož jsou vlastníci manželé Kudrnovi.
„Rada proto rozhodla tento pozemek nedělit, ale celý ho prodat manželům Kudrnovým, kteří ho užívali v dobré víře, že patří k jejich domu,“ vysvětlil starosta Varnsdorfu Josef Poláček. Doplnil, že o celý pozemek projevili zájem a to tak, že si podali žádost na základě zveřejnění záměru města pozemek prodat.

„Předmětem prodeje nebyla tedy jen část pozemku, o který žádal pan Hofman,“ řekl starosta Poláček.

Cena podle Poláčka odpovídá zastupitelstvem města schváleným zásadám prodejů nemovitostí. Podle nich Varnsdorf prodává pozemek na stavbu rodinného za sto padesát korun za metr a pozemek k účelu užívání jako zahrada za osmdesát. „Panu Hofmanovi nabídneme jiné vhodné pozemky v okolí pokud bude mít zájem,“ slíbil starosta.