Radnice v děčínském regionu chtějí hospodařit s vyrovnanými rozpočty, než s vysokou zadlužeností. Odpovídá tomu i rozsah navrhovaných a v některých případech už také zastupiteli schválených investičních akcí na příští rok. Mezi priority budou patřit především výdaje, které přinesou další zlepšení stavu infrastruktury jednotlivých míst. Plně to platí také o Děčínu, i když například jeho letošní rozpočet se neustále měnil.

„Při sestavování plánu hospodaření města na příští rok jsme zohlednili dobré vyhlídky ministerstva financí o daňové výtěžnosti a další očekávané finanční zdroje. Schválený rozpočet na rok 2008 je odvážnější a více odpovídá reálnému vývoji příjmů ve výši 808 milionů korun i zamýšlených výdajů, které mají být ve schválené podobě rozpočtu o osmadvacet milionů nižší,“ uvedl primátor Děčína Vladislav Raška.

První verze děčínského rozpočtu na letošní rok počítala s celkovými příjmy ve výši skoro 750 milionů korun.

Postupně zastupitelé a v některých případech pouze samotní radní schvalovali zhruba desítku úprav, v důsledku nichž se konečná bilance příjmů bude pohybovat na úrovni okolo 940 milionů. Ještě výraznější skok nastane v případě celkových letošních výdajů města.

Původně měly dosahovat výše 765 milionů, očekávaná skutečnost překročí jednu miliardu a bude o zhruba 290 milionů vyšší.

„Je to jednak proto, že město do svého hospodaření mohlo zapojit poskytnuté dotace a také finanční prostředky získané bankovním úvěrem,“ vysvětlil primátor. Pro příští rok a období několika následujících let figurují v plánech Děčína desítky projektů, které chce město postupně realizovat za předpokladu, že se podaří na jejich financování získat potřebné dotace ze státních zdrojů a programů Evropské unie.

„Jde například o výstavbu domova pro seniory, u něhož zatím figurují celkové předpokládané náklady sto šedesát milionů a v příštím roce má být prostavěno prvních dvacet milionů,“ připomněla vedoucí odboru rozvoje děčínského magistrátu Věra Jančová. Město Děčín se soustředí také na řadu dílčích akcí, mezi něž budou patřit zejména úpravy chodníků, zlepšování stavu a rozšiřování parkových a dalších veřejných ploch.

Výdaje Varnsdorfu se mají v příštím roce pohybovat okolo 330 milionů. Bude to tedy v přibližně stejné výši, jako letos. „Hlavní pozornost chceme věnovat zlepšování stavu místních komunikací a dále se soustředíme na dostavbu multifunkčního centra s městskou knihovnou, rekonstrukci muzea, dokončení vyhlídkové restaurace Hrádek-Burgsberg a zastřešení zimního stadionu,“ uvedl varnsdorfský starosta Josef Poláček.

Radnice na Děčínsku zatím většinou nepočítají s tím, že by peníze získávaly prostřednitvím bankovních úvěrů a půjček. Spíše spoléhají na dotace. „Pokud neuspějeme, bude to znamenat odklad některých zamýšlených staveb. Realizovat je za cenu zadlužeností města je cestou, kterou jít nechceme,“ tvrdil například krásnolipský starosta Zbyněk Linhart.