Soukromý pozemek. Vstup na vlastní nebezpečí. Tuto informaci se dočte každý návštěvník hřiště v Děčíně na Letné.

Obě branky na sportoviště jsou uzamčeny visacím zámkem. Děti, které mají zájem si zde hrát, se musí na hřiště dostat dírou v plotě.

Sportoviště odkoupil od města v loňském roce Otakar Dohnal. V žádosti o koupi se zavázal, že zaručí další fungování hřiště pro veřejnost. „Zajistil bych veškerou opravu hřiště včetně nového povrchu, přístup na plochu, možnost provozování her a běžnou denní údržbu,“ slíbil v žádosti o odprodej hřiště Otakar Dohnal.

V žádosti dále uvedl, že město sice provedlo nutné opravy, ale není nikdo, kdo by se staral o pořádek hřiště. „Hřiště viditelně chátrá a případné další opravy přijdou město na nemalé finanční prostředky,“ také napsal v žádosti současný majitel hřiště.

Na otázku, z jakého důvodu vstup zamkl a zabránil tím řádnému provozování sportoviště, vlastník hřiště odpověděl. „Chodili tam podivní lidé. Kdo chce, může tam projít dírou v plotě,“ řekl Otakar Dohnal. Doplnil to slovy: „Je to moje a jestli chcete, odemknu to.“

V kupní smlouvě se však podpisem zavázal, že zde zůstane zachována funkčnost hřiště i pro veřejnost a to po dobu deseti let. V případě, že dojde k nesplnění této podmínky, vrátí si smluvní strany svá plnění. K tomu majitel hřiště řekl, že si pak s pozemkem může dělat co chce.

Náměstek primátora Miroslav Samler řekl, že město celou záležitost prošetří. „Zjistíme pravý stav věci. Pak budeme jednat tak, aby došlo k nápravě,“ řekl Miroslav Samler. Zda bude město usilovat o vrácení hřiště do svého majetku zatím není jisté. „Nemohu předjímat výsledek jednání,“ dodal Miroslav Samler.

Místní obyvatelé tvrdí, že se majitel o hřiště nestará a navíc mezi místními lidmi šíří zprávy o tom, že zde v budoucnu postaví rodinný dům.

Potvrdil to i děčínský sociálně demokratický zastupitel Pavel Sinko. „Celé hřiště je v současnosti v neutěšeném stavu. Po slibovaném vylepšení tu není ani stopa,“ řekl Pavel Sinko.

Doplnil, že lidé z okolí jsou vyděšeni chováním Otakara Dohnala, protože toto sportoviště je jediné v této oblasti. „Na výstavbu rodinného domu však může nynější vlastník hřiště minimálně do roku 2016 zapomenout. Navíc v územním plánu je tato plocha vedena pouze jako sportovní,“ uvedl Pavel Sinko. Po uplynutí této doby by musel majitel hřiště jiné využití pozemku řešit pouze žádostí o změnu územního plánu. „Doufám, že v té době budou zastupitelé natolik osvíceni a takovou změnu by neschválili,“ řekl zastupitel Pavel Sinko.

V minulosti byl povrch sportoviště pokryt lepenými čtverci z umělé hmoty.

Ty však současný vlastník odstranil s tím, že byly už ve špatném stavu. Zbyla tu jen hrubá betonová plocha. „Ze slibovaných úprav majitel hřiště odstranil pouze umělohmotné čtverce a okolo oplocení navezl kůru na zabránění růstu náletové zeleně,“ pokračoval Pavel Sinko.

Majitel hřiště Otakar Dohnal uvedl, že na zvelebování hřiště nyní nemá peníze. „Časem tu postavím takový sportovní dům,“ pokračoval Dohnal. Přesnou představu o projektu či o tom, jak by měl tento sportovní dům vypadat, však nemá