Stále častěji ukládají energetici na severu Čech rozvodné sítě do země. Většinou se tak děje v místech soustředěné zástavby a v případech rozvodů nízkého napětí. Záleží ale na konkrétní situaci v dané obci a také na finanční náročnosti chystané rekonstrukce nebo vynucené nové investice.

„Pro rozvody nízkého napětí používáme standardně vrchní a nebo kabelové vedení. Která varianta nakonec dostane přednost, o tom rozhoduje řada hledisek. Vedle ekonomické stránky je to především technická náročnost a vhodnost řešení ve vazbě na místní podmínky a okolní infrastrukturu,“ vysvětlil Milan Zajačik, vedoucí odboru obnovy sítí Sever ČEZ Distribuce. Přestože v posledních letech při rekonstrukci zastaralých nebo budování nových sítí pokládek rozvodů do země přibývá, energetici ani pro nejbližší budoucnost nepočítají s hromadnou kabelizací sítí nízkého napětí.

„Nedá se totiž ani jednoznačně říci, že při současných technologiích je zemní kabel spolehlivější, než vrchní vedení. Uložení do země se používá hlavně v hustě zastavěných oblastech, kde je vrchní vedení neprůchodné,“ připomněla mluvčí skupiny ČEZ pro Severní Čechy Soňa Hendrychová. Ukládání kabelů do země je v některých případech až několikanásobně dražší, než umísťování rozvodných sítí na běžné sloupy. Právě podpovrchové vedení ve větším měřítku, než dosud, by ale uvítala státní ochrana přírody. Ve spádovém území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce je hned několik lokalit, kde se už v minulosti díky položení sítí do země podařilo odstranit sloupy elektrického vedení a anebo se počítá s tím, že tam zmizí v brzké době.

Tenhle požadavek se podařilo prosadit například v Kamenické Stráni, která byla kvůli stavbám lidové architektury prohlášena památkovou zónou. Na podpovrchovém uložení kabelů jsme se shodli společně s památkáři,“ připomněla Ivana Klusáčková z děčínské správy Labských pískovců. Hlavně v nedávné minulosti se některé obce rozvodům veřejného osvětlení ukládaným do země bránily. A to především kvůli vyšším finančním nákladům. „Svého času to byl problém v Rynarticích, místní části Jetřichovic. K určitému kompromisu jsme přistoupili v oblasti Sněžné a v některých dalších místech. Jestliže trváme na tom, aby při rekonstrukci rozvodných sítí docházelo k položení kabelů do země, má to své opodstatnění a není to nějaká naše neústupnost, že bychom tvrdošíjně prosazovali to či ono,“ dodala Ivana Klusáčková. Tam, kde je to možné, chtějí ochránci přírody dosáhnout lepšího vzhledu oproti stávajícímu stavu a mají zájem na tom, aby masivní kabely a nosné konstrukce při obnově elektrického vedení z krajiny spíše mizely, než přibývaly.

„Obnovu zdejších sítí nízkého napětí plánují energetici i v naší obci. Představa, že by se tady na sloupech objevily mohutné závěsné kabely podstatně masivnější, než jsou stávající rozvody, nás poněkud vyděsila. Trváme proto na tom, aby uložili kabely do země,“ uvedla starostka Růžové Helena Křížková. Obec zároveň s touto plánovanou změnou, kterou se podaří uvést v život okolo roku 2010, bude muset nechat postavit nové sloupy veřejného osvětlení. „Bude to stát asi jeden milion korun a předpokládám, že se nám na tuto akci podaří získat potřebnou dotaci z programu obnovy venkova Ústeckého kraje,“ dodala starostka Růžové.