Školní rok ještě nedospěchal ke své polovině, ale na mnohých učilištích i středních školách už při čtvrtletním hodnocení práce studentů a učňů padly první ředitelské důtky. Jejich nejčastějším důvodem je dlouhodobější neomluvená neúčast ve vyučování.

„S absentéry máme na naší škole problémů stále dost. Dokonce mám pocit, že těch provinilců rok od roku přibývá,“ rekapituloval ředitel Střední školy v Děčíně-Křešicích Petr Sokolář. Domnívá se, že množící se případy záškoláctví umožňuje stávající sociální síť. Žáci si na začátku nového školního roku vyzvednou potvrzení, že školu navštěvují a pak se tam delší dobu ani neukáží.

Vyzývají dopisem

„Když nemáme k dispozici žádnou zprávu o tom, proč se tak děje, posíláme takzvaný vyzývací dopis, aby do školy přišel. Někdy takový krok musíme činit i opakovaně. Nakonec stejně rodiče, většinou to je s podpisem maminky, předchozí neúčast omluví. Dotyčný se párkrát zúčastní vyučování a absence se opakují,“ dodal ředitel Sokolář.

Žna křešickou školu přichází i ti, kteří nezvládali složitější studium na průmyslovkách nebo maturitní obory v jiných školách. Mnozí z nich pak jsou starší osmnácti let a bez problémů si svoji neúčast ve vyučování omlouvají sami. Umožňuje jim to zákon.

Výjimkou nejsou

Dílčí problémy s absentérstvím svých žáků a studentů má prakticky každá škola. „Nejsme žádnou výjimkou, ale není to u nás jev, s jehož řešením bychom si nevěděli rady. Pokud už nějaká taková situace nastane, většinou jí prostřednictvím naší výchovné poradkyně dokážeme zvládat,“ tvrdil Milan Soukup, ředitel děčínské Střední školy řemesel a služeb v Ruské ulici. Dodal, že za neomluvené absence nad dvěma dívkami už visí hrozba podmíněného vyloučení ze školy.

Záškoláci jsou i na gymnáziu


„Bojujeme s tím jako jinde. Nevím, jestli jsme na tom lépe nebo v porovnání s jinými školami hůře. Je pravda, že vzhledem k náročnosti studia většinou důvodem neúčasti ve škole je nepřipravenost a obava ze špatné známky. Tam, kde nepomůže napomenutí nebo třídní důtka, přichází na řadu důtka ředitelská. I v tomto školním roce jsem jich už uděloval několik,“ připomenul ředitel děčínského gymnázia Václav Lešanovský. Podobně se k nastolenému problému vyjadřovali i ředitelé děčínské stavební průmyslovky, střední zahradnické a zemědělské školy a nebo varnsdorfské školy řemesel a cestovního ruchu.

Děčínský deník oslovil na nedávné výstavě Škola Děčín 2007 i několik studentů, kteří si nepřáli zveřejnit své jméno ani to, z jaké jsou školy. Až na jednu dívku, která se dušovala, že párkrát ji napadlo do školy nejít, ale nikdy tak neučinila, všichni ostatní záškoláctví přiznali. Jeden z kluků přiznal i dvojku z chování právě kvůli opakované neomluvené absenci. „Ale na můj prospěch neúčast na vyučování vliv nemá. Školu zvládám s docela dobrým prospěchem,“ připomněl jeden ze studentů.