Většina mateřských školek na Děčínsku má kapacitu plnou a umístit do ní svoje dítě v průběhu školního roku je často velmi obtížné.

„Školní rok máme od září do srpna. Maximální kapacitu nesmíme překročit a pak je tedy velmi obtížné přijmout dítě v průběhu roku,“ řekla ředitelka Mateřské školky v Rumburku Alena Jindrová. Dodala, že mají kapacitu plnou a to šedesát dětí, o které se stará pět učitelek.

I v mateřské školce ve Varnsdorfu mají plno. „Máme padesát dětí,“ spočítala ředitelka mateřské školky ve Varnsdorfu Libuše Hrabalová. Doplnila, že pokud se rodiče rozhodnou dát své dítě do školky, musejí vyplnit přihlášku a přinést potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé. Na základě těchto dokladů je pak možné dítě přijmout. Zápisy bývají většinou na konci dubna.

V děčínské mateřské školce v Březinách upřednostňují děti, které bydlí v místě školky.

„Je to určitě lepší pro rodiče i děti. Takovýmto rodičům jsme vždy vyhověli a jejich dítě přijali i v průběhu roku,“ řekla vedoucí v mateřské školce v Děčíně Březinách Alice Čornyjová. Dodala, že v současné době mají kapacitu sedmdesát míst a obsazeno mají šedesát osm. Dvě mají v rezervě pro právě ty rodiče, kteří se přistěhují a mají malé dítě.

Mohou také nechat kapacitu zvýšit. „Pokud by se přihlásilo více jak pět dětí, tak by se dala kapacita zvýšit, ale museli bychom přijmout novou učitelku,“ vysvětlila Čornyjová.

Dávají přednost dětem, kterým jsou čtyři roky.

„Tyto děti upřednostňujeme, protože musejí povinně chodit do školky než nastoupí do školy,“ upřesnila Čornyjová.

Pokud dítě třeba ze zdravotních důvodů nenavštěvuje školku, tak by to na něj nemělo mít až takový vliv.

„Záleží především na stupni vývoje dítěte. Pokud je dítě v rodině, která se mu plně věnuje nemělo by to na něj mít vliv,“ řekla psycholožka Ilona Wölfelová. Dodala, že pokud se dítěti takto nevěnují, tak může mít problém s komunikací se stejně starými dětmi a mohl by mít tedy problém se začlenit do kolektivu.

Lidé také často špatně seženou místo pro své dítě. „Volné místo ve školce pro svého syna jsem sháněla dlouho. Nakonec se mi to povedlo, ale byl to nelehký úkol,“ řekla obyvatelka Děčína Iveta Řeháková.