Pouze čtyři lokality zatím figurují na mapě Českého a Saského Švýcarska v přehledu míst, kterými bude možné po rozšíření takzvaného schengenského prostoru přecházet z Německa do České republiky a naopak.

„Mnohé přírodně nejcennější lokality leží prakticky na hranicích a platí tam režim nejpřísnější ochrany. Jde o první zóny národních parků na obou stranách hranice a návštěvníci se tam budou muset i nadále řídit zákazem vstupu mimo značené cesty,“ uvedl ředitel Českého Švýcarska Zdeněk Patzelt.

Nedávná schůzka představitelů správ obou národních parků v saském Bad Schandau však znovu nastolila i diskusi o tom, jestli bude možné při uvolněném režimu na hranicích zpřístupnit některé v minulosti hojně využívané cesty.

„Mezi německými turisty je velkým zájem o to, aby se na tyto stezky mohli zase vrátit. Na naší straně by v místech, kde to režim ochrany přírody do jisté míry dovoluje, nebylo zpřístupnění těchto cest až tak velkým problémem. Museli jsme ale respektovat argumenty českých kolegů.“ tvrdil šéf Saského Švýcarska Jürgen Stein.

Nejčastěji se hovoří o využití cesty z Německa k Pravčické bráně nad Hřenskem. „Pomineme-li fakt, že na této promenádní stezce vedoucí údolím Labe je poměrně vysoké riziko skalního řícení, které by ohrožovalo samotné turisty, tak druhým problémem je okolnost, že v samotném Hřensku není prakticky kde na stezku navázat. V době, kdy se v obci prodávaly veškeré pozemky, došlo bohužel i na privatizaci většiny chodníků. V místech, kde by bylo možné stezku vyústit, je vietnamská tržnice na soukromých pozemcích,“ poukázal na paradoxní problém šéf Českého Švýcarska.

Oblast Hřenska dlouhodobě figuruje mezi nejnavštěvovanějšími lokalitami. Turistickému zájmu se těší i kvůli atraktivitě přírodních krás blízkého okolí. „Jsou tam nejhlubší soutěsky, nejvyšší skály a nejzachovalejší les. To je to, co turisty podle našich poznatků láká nejvíce,“ připomněl důvody návštěvnického zájmu Jürgen Stein.

Zájmem ochránců přírody na obou stranách hranice je, aby se postupně dařilo očekávaný zvýšený příliv turistů rozptýlit do vícero lokalit, které zatím zůstávají neprávem opomíjené.

„Chceme samozřejmě návštěvníkům vytvářet podmínky pro příjemný pobyt v dalších částech parku, kde se mohou pohybovat bez omezení. Pozornost výletníků si zasluhují i ostatní zajímavá místa v blízkém okolí chráněného území,“ dodal mluvčí Českého Švýcarska Antonín Votápek.