Přes Malšovice žádný dálniční přivaděč nepovede. Děčín nemůže řešit své problémy s dopravou na úkor jiných obcí. To je jasný signál z obce, jejíž starosta Pavel Plachý se rázně ohradil proti hlasům, které prosazují právě tuto variantu dálničního přivaděče. Odsoudil i kroky občanských sdružení, která svým postupem při prosazení této varianty zablokovala další rozvoj obce a způsobila tak až čtyřmilionovu škodu!

„Nevíme jak dlouhé zdržení bude. Jestli dojde k dalšímu odvolávání se jak na územní řízení tak později pro stavební řízení, může zdržení trvat roky. Nemohu předjímat myšlení OS SED a jejich záměry, protože jsem s nimi nikdy osobně nemluvil. Rok zdržení může mít za následek zdražení o 6-8 % které jsou odhadovány jako inflace v ČR pro rok 2008. Při plánovaných nákladech okolo 50 miliónů je to již značné finanční zatížení, které pro prosazení vlastních zájmů občanského sdružení zaplatí budoucí stavebníci,“ vysvětlil starosta Pavel Plachý. Zdůraznil, že negativní postoj k malšovické variantě mají všichni zastupitelé této obce. „Mohu ujistit všechny občany, že Malšovice přivaděč nepožadují a v územním plánu, který se schvaloval v roce 2006, ho sami nenavrhovali. To se týká i jiných institucí, tedy Ředitelství silnic a dálnic, krajského úřadu nebo Magistrátu města Děčína. Takto předložený záměr nemá oporu u žádné zainteresované státní instituce, ale jen v občanském sdružení. Za jeden stůl si ale s námi, zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Správy CHKO České středohoří, zástupci kraje a rozvoj města Děčína představitelé sdružení sednout nechtějí, aby se dozvěděli názory kompetentních. Je to taková bublinka, která dříve nebo později splaskne,“ zdůraznil starosta.

Podle Pavla Plachého je výstavba malšovické varianty nereálná z mnoha důvodů, počínaje problémy s terénem a konče z hlediska ochrany životního prostředí cennými lokalitami. V Malšovicích je totiž velmi nestabilní podloží, které by případné stavbě určitě neprospělo. „Do dvou let po opravě místních ale i státních komunikací na Staré Bohyni, se tyto vlní, praskají a ujíždí. Přes naše území ve Staré Bohyni navíc vede biokoridor pro migraci zvěře a vyskytují se zde chráněné druhy rostlin. Má tu být navíc vyhlášena, v rámci Natury 2000, evropsky významná lokalita Bohyňská lada. Proto jsem přesvědčen, že každé samotné hledisko tuto variantu dálničního přivaděče vylučuje. Dle mého názoru se dělá mnoho povyku pro nic a nebyl dán prostor odborníkům Ředitelství silnic a dálnic, projektantům, ekonomům, ochranářům, krajským politikům a do této chvíle ani samosprávě,“ dodal starosta.