Autobusy namísto některých vlakových spojů. Tak by se stručně daly charakterizovat změny v dopravě, jež od neděle platí na Děčínsku.

ejdiskutovanější změnou je zrušení vlakových spojů na trati Děčín - Oldřichov u Duchova. Obce a města, jimiž trať prochází, chtějí jejímu úplnému zániku zabránit. „Máme od Českých drah kalkulaci, že pokud by jezdily jeden den o víkendu dva párové spoje, roční ztrátovost by byla 318 tisíc korun,“ řekl jílovský místostarosta Václav Zibner. O ztrátu by se obce podél trati mohly podělit. „Na nás by vycházelo asi sedmatřicet tisíc korun. Všechno je ale ve fázi dohadů, záležitost musí probrat zastupitelstva jednotlivých obcí,“ vysvětlil Zibner.

Zdůraznil, že navrhované spoje by nenahrazovaly běžnou dopravu, ale byly spíš turistické a jezdit by začaly asi až v polovině příštího roku.

Vlaky do Jílového nahradily autobusy. „Měli jsme problém s posunutím jednoho spoje, lidé by měli problémy dostat se do Děčína na noční směnu, ale už jsme to s děčínským Dopravní podnikem vyřešili, spoj od nového roku bude jezdit tak, aby lidé stíhali,“ poznamenal Zibner. Autobusových spojů by měl být dostatek, některé zajíždí až do Chlumce. V Chlumci navazují autobusové linky ve směru Krupka a Teplice.

„Konstrukce jízdního řádu je řešena metodou integrálního taktového grafikonu, což je jediná známá metoda, jež umožňuje provázání celých rozsáhlých sítí veřejné dopravy, autobusové i železniční. Cestující tak budou moci využívat ve stanici Děčín hl. n. přestupy na vlaky v několika směrech, a to i opačně z vlaků na autobus do Jílového,“ vysvětlil František Janačík z oddělení tiskových informací z Kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Další změnou ve veřejné dopravě, jež se dotkne cestujících na železnici, je změna jízdního řádu na většině tratí. Kromě drobných časových posunů jednotlivých vlaků jedoucích z Děčína, je změna vedení osobních vlaků na hlavní trati směrem na Ústí nad Labem. Jezdí přímé osobní vlaky v trase Děčín hlavní nádraží – Most (- Chomutov). „Tou dobou už totiž bude ukončena rekonstrukce hlavního nádraží v Ústí nad Labem, která po dlouhé době umožní propojit ramena Ústí nad Labem – Děčín a Ústí nad Labem – Chomutov přímou jízdou,“ řekl Janačík. Doplnil, že na této přímé trase se nacházejí všechna města kraje s více než 50 000 obyvateli.

I na Šluknovsku musí lidé některé změny zaznamenat. V železniční dopravě se jedná o celotýdenní spojení třikrát denně rychlíkem nebo spěšným vlakem z Rumburka do Nymburka, kde jsou přípoje na rychlíky směr Hradec Králové nebo Kolín. Mezi Děčínem a Rumburkem bude zkrácena jízdní doba díky nasazení nových souprav Regionova. Protože bude zároveň zkrácena přestupní doba v Rumburku z vlaků z Dolní Poustevny a Šluknova na vlaky do Jedlové a Děčína a obdobně i opačným směrem, pocítí cestující zkrácení celkové jízdní doby ze všech částí Šluknovského výběžku do Děčína, a to až o půl hodiny. Mění se i autobusová doprava a to výhodně pro cestující. „My jsme s jízdním řádem spokojeni, je vidět že krajští úředníci i samospráva na naše připomínky dali a za to je chválím,“ neskrýval spokojenost starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemenka. Město jedná i se sousedním Sebnitz o dopravě mezi oběma městy. „Lidé ze Sebnitz i z Dolní Poustevny jezdí za nákupy, tak proč nevyužít autobusy, které by lidi dopravili do Sebnitz a z druhé strany do Poustevny. Alespoň by ubylo aut,“ poznamenal starosta. Změnu ve veřejné dopravě komentoval i hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
Vysvětlil, že i Ústecký kraj se musí řídit evropským právem.

„Nemůžeme v trasách, kde vedle sebe vedou dva nebo více druhů dopravy, podporovat všechny. Platí však, že stávající legislativa však krajům umožňuje podporovat pouze jeden druh a my v dohodě s obcemi zvažujeme, zda je pro danou oblast rentabilnější vlaková nebo autobusová doprava.“


Podrobné informace:

Okres Děčín


Oblast Jílové

Od 9. 12. 2007 nebude provozována drážní doprava na trati 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova. Jelikož doprava na zmíněné trati obsluhuje i část Děčínska – město Jílové a dále pokračuje směrem do Libouchce, bylo nutné novou situaci řešit úpravou veřejné autobusové dopravy, aby byla zachována nabídka dopravy pro většinové přepravní proudy původně realizované na dráze.

V této souvislosti dojde k prodloužení autobusové linky z Děčína přes Libouchec do Telnice a Chlumce na Ústecku. V Chlumci dále navazují autobusové linky ve směru Krupka a Teplice, které byly výrazně posíleny již v lednu 2007. Nyní dojde od 1. 1. 2008 k dalším úpravám návazností v obci Chlumec ve směru na Krupku. Jízdní řád linky Děčín – Chlumec byl rozšířen o nové spoje i v původním úseku linky, aby bylo možné zlepšit kvalitu přepravy ve špičkách a navýšila se kapacita linky z důvodu omezované drážní dopravy. Konstrukce jízdního řádu je řešena metodou integrálního taktového grafikonu, což je jediná známá metoda, jež umožňuje provázání celých rozsáhlých sítí veřejné dopravy, autobusové i železniční. Cestující tak budou moci využívat ve stanici Děčín hl.n. přestupy na vlaky v několika směrech a to i opačně z vlaků na autobus do Jílového. Toto umožňuje právě výše uvedená metoda a tak nově vzniklá linka 445 nestojí izolovaně, ale je součástí stále se rozrůstajícího systému vzájemně provázané páteřní sítě (nejdůležitějších spojení) Ústeckého kraje. Kromě toho je nespornou výhodou snadná zapamatovatelnost pravidelného intervalu a tak vyšší atraktivita jízdního řádu.

Uzel Děčín

Další změnou ve veřejné dopravě, jež se dotkne cestujících na železnici je změna jízdního řádu na většině tratí. Kromě drobných časových posunů jednotlivých vlaků jedoucích z Děčína, je změna vedení osobních vlaků na hlavní trati směrem na Ústí nad Labem. Budou zavedeny přímé osobní vlaky v trase Děčín hlavní nádraží – Most (- Chomutov). Tou dobou už totiž bude ukončena rekonstrukce hlavního nádraží v Ústí nad Labem, jež po dlouhé době umožní propojit ramena Ústí nad Labem – Děčín a Ústí nad Labem – Chomutov přímou jízdou bez úvrati a přepřahání. Na této přímé trase se nacházejí všechna města našeho kraje s více než 50 000 obyvateli. Zároveň bude umožněno přímé spojení na většinu nádraží v krajském městě ze směru Chomutov, Most a Teplice a ze směru Děčín. Tyto vlaky budou mj. spojovat i nadále Děčínem bez přestupu město Krupka (ze stanice Bohosudov na trati 130) přes Ústí nad Labem. Tato nová železniční linka bude mít interval 60 minut po celý den. V Ústí nad Labem bude ve směru Lovosice a Roudnice nutné přestoupit, ale přímé rychlíky směr Praha samozřejmě zůstávají.

Oblast Šluknovsko

Od celostátních změn jízdních řádů 9. 12. 2007 čekají na cestující v této oblasti některé změny.

V železniční dopravě se jedná o celotýdenní spojení třikrát denně rychlíkem nebo spěšným vlakem z Rumburka do Nymburka, kde jsou přípoje na rychlíky směr Hradec Králové nebo Kolín. Mezi Děčínem a Rumburkem bude zkrácena jízdní doba díky nasazení nových souprav Regionova. Protože bude zároveň zkrácena přestupní doba v Rumburku z vlaků z Dolní Poustevny a Šluknova na vlaky do Jedlové a Děčína a obdobně i opačným směrem, pocítí cestující zkrácení celkové jízdní doby ze všech částí Šluknovského výběžku do Děčína, a to až o půl hodiny. Např. nová jízdní doba vlakem i s přestupem bude ze Šluknova do Děčína 1 hodina a 40 minut. V pracovní dny ráno ve 4:53 h bude zaveden spěšný vlak z Rumburka do Děčína, kde na něj bude navazovat rychlík do Prahy. Většina ostatních vlaků na této trati má v Děčíně hlavním nádraží návaznost na vlaky Eurocity směrem na Ústí nad Labem a Prahu. Díky novému tarifu Českých drah, který ruší příplatky na tyto vlaky, se jimi vyplatí cestovat už i na kratší trasy.

V autobusové dopravě dojde ke sloučení původních linek 512401 a 512406 do jedné s číslem 512401 s přímými spoji z Dolní Poustevny do Děčína. Časy odjezdů z Dolní Poustevny budou mírně upraveny a některé budou vedeny i o víkendu. Proto muselo dojít ke změně odjezdů linky 512407 Varnsdorf – Krásná Lípa – Staré Křečany,Brtníky směrem ze zastávky Staré Křečany,Brtníky,nám. o 10 minut později. Kvůli zlepšení přestupů ve Šluknovském výběžku a proložení s vlaky v trase Děčín – Rumburk budou mezi sebou prohozeny odjezdy autobusů z Děčína směr Rumburk – Dolní Poustevna a směr Varnsdorf, a to jen v tomto směru. Tato změna nemá vliv na cesty v úseku Děčín – Česká Kamenice – Rybniště. Zároveň budou všechny spoje obou linek v úseku Chřibská – Děčín urychleny o 5 minut.

Na lince 512403 dojde k omezení spojů v koncových částech na území města Chřibská (Chřibská,,nám. – Chřibská,Dolní Chřibská,rozc. a Chřibská,,nám. – Chřibská,Krásné Pole) z důvodu mizivého vytížení spojů. Poslední spoj této linky jedoucí z Varnsdorfu ve 22:20 h bude převeden na linku 512402 (odjezd ve 22:30h), čímž bude zajištěna i obsluha Jiřetína pod Jedlovou. Spoj bude ukončen v Chřibské na náměstí.

Pro lepší obsluhu zastávky Rumburk, Krásnolipská, u které se nachází nemocnice a sídliště, jsou všechny spoje linky 512409 Varnsdorf – Rumburk – Jiříkov a některé spoje linky 512408 Varnsdorf - Rumburk odkloněny přes tuto zastávku. Tím přestává být těmito dvěma linkami obsluhována zastávka Rumburk,Horní Jindřichov,Pražská, která má vzhledem ke své poloze nepatrné využití a bude obsluhována pouze linkou 512410 Varnsdorf – Rumburk – Jiříkov – Šluknov – Velký Šenov. Spoje linky 512408, které budou odkloněny přes Krásnolipskou, nebudou již muset zajíždět k nemocnici a budou ukončeny u železniční stanice.

Vzhledem k omezení vlakové dopravy ve večerních hodinách byly upraveny odjezdy a trasy některých spojů na lince 512411 tak, aby byl zajištěn odvoz zaměstnanců z odpoledních směn ve Velkém Šenově a Vilémově do Dolní Poustevny, Mikulášovic, Šluknova a dále směrem na Rumburk a Varnsdorf.

Kvůli garantovaným přestupům v některých uzlech, budou v jízdních řádech uvedeny poznámky u jednotlivých spojů. Jedná o přestupy v zastávkách Staré Křečany,Brtníky,nám., Šluknov,,zámek-terminál, Velký Šenov,,nám. a Chřibská,,nám. Povinnost dopravce čekat návazným autobusovým spojem je tak patrná i z jízdních řádů.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje k dopravě doprava.kr-ustecky.cz, nebo v celostátním informačním systému www.idos.cz, nebo jízdní řády linek na portal.idos.cz.