Sanace nebezpečných skal v oblasti Červeného vrchu už zase pokračuje, ale její postup v průběhu listopadu zbrzdil první sníh a následné rozmary počasí. Ve svazích nad Drážďanskou ulicí se nejprve tvořily sněhové škraloupy a potom plánované práce na delší dobu zastavil obtížný terén, jehož přístupnost se ještě zhoršila vytrvalými dešti.

„Nebezpečí úrazu v tak špatných podmínkách bývá prostě vysoké. Museli jsme pracovníky ze stavby odvolat a práce začínají zase nabírat na potřebném tempu až v posledních dnech. Zásahy v horních partiích nebezpečných lokalit jsou prakticky hotové a teď se naši lidé pustili do budování ochranných plotů,“ vysvětlil stavbyvedoucí ústecké společnosti AZ Sanace Petr Ujfaluši. Jestli se z důvodu nuceného přerušení prací termín dokončení sanace posune nebo se zdržení podaří nějakým způsobem dohnat, o tom nechtěl spekulovat.

Lidem v oblasti Červeného vrchu a Přípěře více klidu před hrozícím skalním nebezpečím přinese právě více než tři sta metrů dlouhý záchytný plot, který zabrání padání balvanů a menších kamenů nad zástavbou rodinných domků. Toto opatření doplňuje střední sanaci bloků a masivů, u nichž bylo vysoké riziko nečekaného zřícení.

„Museli jsme přikročit ke kombinaci zabezpečovacích prvků. V těch svazích ve své podstatě ani tak nejde o klasické pískovcové masivy, ale spíše se jedná o poměrně velké suťové pole,“ připomněl veškeré způsoby sanace Petr Ujfaluši. V některých místech ústecká odborná firma použila i kotvící lana nebo pevné kotvy a stavbaři také přikročili k podezdívkám masivů.