Školství se zatím nedokázalo plně přizpůsobit potřebám trhu práce a požadavkům jednotlivých firem. Mnohé školy a učiliště stále zachovávají ve své vzdělávací nabídce obory, jejichž absolventi pak jen s velkými obtížemi hledají praktické uplatnění. Nejen na tyto, ale i další problémy upozornil workshop, který ve Varnsdorfu společně s dalšími partnery uspořádala děčínská pobočka Institutu trhu práce (ITP) při Hospodářské komoře České republiky.

„Hlavním cílem našeho setkání bylo seznámit zástupce středních škol a firem s některými novinkami a možnostmi rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti s využitím peněz z Evropských sociálních fondů a Regionálního operačního programu Ústeckého kraje,“ vysvětlila šéfka regionálního zastoupení ITP Alena Profeldová.

Varnsdorfské setkání přineslo nejen potřební informace k tomu, jak se do vyhlášených projektů zapojit, ale bohatá diskuse poukázala na řadu přetrvávajících problémů. „Zejména strojírenské firmy požadují příliv nových mladých odborníků, ale neprojevují v řešení tohoto problému dostatečnou angažovanost. Nedokáží se dostatečně prezentovat a tím působit při rozhodování o volbě povolání jak na rodiče, tak na jejich děti,“ uvedl ředitel Okresní hospodářské komory v Děčíně Jiří Štajner.

V zájmu firem a jejich potřeb by také mělo být vytvoření moderních škol s moderní technikou. „Stále zaznamenáváme poptávku po obráběčích, které podniky potřebují pro obsluhu počítačově řízených strojů. Jenže těžko takového schopného odborníka podniky získají přímo ze školy, když tam se budoucí obráběči učí obsluhovat stroje třeba i čtyřicet let staré,“ upozornil analytik děčínského úřadu práce Vlastimil Pažourek při výčtu aktuálních problémů vývoje nezaměstnanosti v regionu.

Workshop ve Varnsdorfu přinesl i další poznatky. „Problémem není jen nedostatek nebo nadbytek pracovníků v určitých profesích. Chybí hlavně kvalitní řemeslníci a zájem samotných učňů o to, aby se takovými odborníky stali, není vždy dostatečný,“ dodala Alena Profeldová.