Proti výstavbě tepelné elektrárny Komaxo za 360 milionů korun se bouří krásnolipští obyvatelé. Ani zdejšímu zastupitelství a vedení radnice se výstavba nezamlouvá.

Elektrárna by totiž stála v centru města, které je součástí dvou chráněných krajinných oblastí a národního parku.

Kolínský podnikatel Zdeněk Záboj se však hájí tím, že by městu s vysokou nezaměstnaností nabídl tři desítky pracovních míst a levnější teplo do blízkého sídliště.

Starosta města Krásná Lípa Zbyněk Linhart řekl, že s výstavbou nesouhlasí i proto, že původní vypracované dokumenty o vlivu na životní prostředí obsahovaly mnohé nepřesnosti a neshodovaly se s následnými jinými dokumenty. „Elektrárna by také měla vyrábět obrovské množství tepla 31 MW, které nebude kam dodávat. Bude se muset chladit a to může způsobit problémy s místním klimatem. Proto jsme nemohli vydat souhlasné vyjádření,“ uvedl starosta. Doplnil, že investor od města souhlasné vyjádření nedostane do doby, než bude ukončeno posuzování vlivu na životní prostředí.

V současné době odbor životního prostředí ústeckého kraje obnovil řízení o vlivu stavby na životní prostředí. „Do čtrnácti dnů bude uzavřeno zjišťovací řízení, které ukáže, zda dál pokračovat v posuzování vlivu na životní prostředí. Jeho výsledek je těžké předjímat,“ řekla mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Veronika Kindlová. Doplnila, že investor si zažádal o dobrovolné integrované povolení.

„To znamená, že krajský úřad po něm může požadovat přísnější plnění stanovených emisních limitů a také používání nejlepších dostupných technologií,“ dodala mluvčí Veronika Kindlová.

Elektrárna by měla vyrábět elektřinu pomocí spalování biomasy.

V zimních měsících, kdy je biomasa náchylná na vlhko, si bude muset elektrárna vypomoci spalováním uhlí. „Šlo by o tři až čtyři měsíce, kdy bychom spoluspalovali z deseti procent uhlí a z devadesáti procent biomasu. I pro nás je spalování uhlí neekonomické,“ řekl podnikatel Zdeněk Záboj.

Upozornil, že elektrárnu nebuduje na zelené louce. „Elektrárnu, která stojí v průmyslové zóně nevhodné pro bydlení, jsem koupil v roce 2004. Rozhodně nejdeme proti zájmu města,“ uvedl Zdeněk Záboj. Doplnil, že obyvatelé nebudou ani příliš zatížení přepravou kamionů s biomasou. „Máme spočítáno, že městem denně projede devět kamionů,“ spočítal kolínský podnikatel Záboj.

Výstavba elektrárny Komaxo si vyžádá investici ve výši 360 milionů korun. „Než však budeme žádat o dotace, musíme elektrárnu nejdříve postavit. V této chvíli však nemohu říci, jestli je vůbec dostaneme, protože o dotace na výstavbu elektráren z obnovitelných zdrojů je obrovský zájem,“ dodal podnikatel Zdeněk Záboj.