Bez stavebního povolení osadila firma T-mobile na střechu domu v centru města Děčína na Teplické ulici převaděč. Potvrdila to i mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová. „Stavební úřad děčínského magistrátu provedl na základě podnětu lidí ve stavební dohled. Pracovníci zjistili, že anténní zařízení pro mobilního operátora instaluje firma bez příslušného povolení stavebního úřadu,“ řekla Barbora Vechová. Doplnila, že z tohoto důvodu stavební úřad na místě vydal firmě příkaz k okamžitému zastavení prací a vydal nařízení o odstranění stavby.

Mluvčí mobilního operátora T-Mobile Martina Kemrová řekla, že společnost T-mobile stavbu převaděče skutečně zahájila. „Pravda ovšem je, že stavba firma zahájila ještě před udělením povolení,“ řekla Kemrová. Teprve ve středu firma podala žádost na místním stavebním úřadě o stavební povolení a územní rozhodnutí. Tedy v den, kdy instalaci úředníci zatrhli.

Vzhledem k tomu, že jsme předem získali souhlasy všech účastníků stavebního řízení, nepředpokládáme, že by nám povolení úřad neudělil,“ uvedla mluvčí. Doplnila, že firma T-Mobile bude požadovat vysvětlení od dodavatele stavby, jehož si pro práci objednala.

Stavebník dostane podle zákona možnost požádat o dodatečné stavební povolení. „Musí však prokázat, že stavba není v rozporu s územním plánem města Děčín, s obecnými požadavky na výstavbu, se stanovisky příslušných dotčených orgánů, s předpisy a normami,“ pokračovala mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová. Doplnila, že stavebník musí předložit podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. „Současně bude se stavitelem zahájeno řízení o správním deliktu s uložením sankce,“ dodala Vechová.

Na instalaci zařízení upozornil Jaroslav Havlík, který bydlí v protějším domě. „Okamžitě jsem volal na magistrát a hygienu. Všude byli velmi ochotní a okamžitě začali jednat,“ pochvaloval práci úředníků Havlík. Na operátora je velmi rozlobený. „Nechápu, jak si něco takového může dovolit a zajímalo by mě, kolik takhle načerno instalovaných zařízení, které třeba i mohou škodit lidskému zdraví v Děčíně má,“ řekl.

Hygienici se však k záležitosti zatím nemohou vyjádřit. Nemají totiž k dispozici projektovou dokumentaci. „V té by mělo být uvedeno, jak zařízení ovlivňuje své okolí,“ řekl šéf Krajské hygienické stanice, pracoviště v Děčíně Jan Bechyně. Doplnil, že zařízení musí splňovat parametry podle nařízení vlády.