Po čtyřech letech se v Děčíně mění cena jízdného. Od počátku příštího roku v městské autobusové dopravě zdraží nejen základní jízdné, ale cestující budou zároveň platit více i při pořizování časových jízdenek. Tyto a něktré další změny schválili děčínští radní. „Nárůst většiny nákladových položek od posledních úprav jízdného přesáhl úroveň, se kterou by byla naše firma schopna se v rámci svého hospodaření sama vypořádat. Jde o nárůsty mezd, zvyšování cen pohonných hmot, energií a dalších nákladů,“ uvedl ředitel Dopravního podniku města Děčína Bohumil Bárta. To jsou některé hlavní důvody, které si vynutily zdražení jízdného.

Místo stávajících dvanácti bude základní jízdné při platbách v hotovosti stát od prvního ledna patnáct korun. Zvýhodněné zůstanou i platby z elektronické peněženky, kde se cena jízdenky zvyšuje z deseti na dvanáct korun. Cena třicetidenního kuponu se zvýší o padesátikorunu, na čtyři sta korun. „I v průběhu uplynulých čtyř let, kdy se ceny jízdného v Děčíně neměnily, působily na hospodaření naší akciové společnosti některé nepříznivé vlivy. Ty se dařilo eliminovat poskytovanou dotací města v roční výši šedesáti milionů korun, ale také nárůstem příjmů z linkové dopravy, většími objemy výkonů v opravárenství a dalšími podnikatelskými aktivitami,“ připomněl ekonomický náměstek Vojtěch Sobotka.

Mezi faktory, které mají nepříznivý dopad na hospodaření firmy, patří i zvýšení daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent.
V dosažených tržbách to představuje zhruba dvoumilionový propad.

Přestože děčínští radní schválili dražší jízdné, které bude znamenat nárůst tržeb o šest až sedm milionů korun, město bude i nadále poskytovat dotaci ve stejné výši, jako dosud.

„Nový rozpočet města ještě nemá definitivní podobu, ale předpokládáme zachování dotace k tržbám šedesát milionů korun ročně,“ uvedl děčínský primátor Vladislav Raška. Úpravy jízdného se staly součástí smlouvy mezi městem a jeho dopravním podnikem. „Museli jsme se v tomto směru dohodnout na provozování veřejné autobusové dopravy tak, aby stanovené podmínky byly v souladu se všemi požadavky Evropské unie. Kdybychom tyto směrnice nedodržovali, dostalo by se město do vážných problémů,“ doplnil primátor.

Úpravy jízdného v Děčíně nepřinášejí jen zdražení.

Lidé cestující jen na krátkou vzdálenost budou v městských autobusech od počátku příštího roku platit dokonce méně, než dosud.

„Novinkou se stává snížené jízdné v případě cesty do dvou zastávek. Tedy třeba od nástupní stanice u hlavního nádraží na Tyršovu ulici. Za takovou jízdu lidé zaplatí e elektronické peněženky devět, v hotovosti deseti korun,“ ilustroval možnost zlevněných jízd Vojtěch Sobotka.

Další novinkou je jízdenka s dobou platnosti na čtyřiadvacet hodin. Dospělí za ní zaplatí padesát, děti pětadvacet korun.